Tài chính

Nhìn lại một năm thoái vốn của Vinachem

(VNF) – Tính đến nay, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã thoái vốn thành công tại 7 doanh nghiệp tuy nhiên tập đoàn này hiện đang gặp phải nhiều khó khăn đối với một số doanh nghiệp khác.

Nhìn lại một năm thoái vốn của Vinachem

Nhìn lại một năm thoái vốn của Vinachem

Theo báo cáo của Vinachem, đến nay, tập đoàn này đã chuyển nhượng vốn thành công tại 7 công ty cổ phần gồm: Cao su Sao Vàng, Bột giặt Net, Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Mỏ, Công nghiệp Hóa chất Đà Nẵng, Sơn Tổng hợp, Pin Hà Nội, Ắc quy Tia Sáng, Hóa chất Đức Giang;

Có 3 đơn vị thực hiện bán đấu giá không thành công do không có nhà đầu tư tham gia là các công ty cổ phần: Phân bón Miền Nam, Cao su Đà Nẵng, Xuất nhập khẩu Hóa chất Miền Nam.

Đối với các công ty cổ phần: Công nghiệp Cao su Miền Nam, Phân bón và Hóa chất Cần Thơ, Thiết kế Công nghiệp Hóa chất và Công ty TNHH Cao su Inoue Việt Nam, Xà phòng Hà Nội, do có vướng mắc trong việc xác định giá trị doanh nghiệp nên Vinachem đang tạm dừng việc thoái vốn tại các đơn vị này để báo cáo, xin hướng dẫn của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đối với 4 công ty cổ phần bị phong tỏa cổ phiếu (Phân bón Bình Điền, Pin ắc quy Miền Nam, Hóa chất Việt Trì và Bột giặt Lix), do có quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời số 136/2019/QĐ-BPKCTT ngày 20/2/2019 và 323/2019/QĐ-BPKCTT ngày 4/4/2019 của Tòa án nhân dân TP. HCM, Vinachem đã có các văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính. Theo đó, tập đoàn này tạm dừng chuyển nhượng vốn tại 4 đơn vị nêu trên.

Đối với việc chuyển nhượng vốn của tập đoàn tại Công ty Cổ phần DAP- Vinachem (Hải Phòng), Vinachem đã ban hành nghị quyết về việc chấp thuận kết quả xác định giá trị phần vốn, giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn của Tập đoàn đầu tư tại công ty và quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Tập đoàn đầu tư tại công ty.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện có một số vướng mắc, Vinachem đã có các văn bản báo cáo Ban chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và Thủ tướng Chính phủ về tình hình thực hiện thoái vốn của Tập đoàn đầu tư tại Công ty Cổ phần DAP – Vinachem.

Ngày 28/11 vừa qua, Vinachem đã nhận được văn bản số 1782/PC-VPCP ngày 25/11/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để xem xét, xử lý.

Vinachem khẳng định tập đoàn này sẽ triển khai thực hiện thoái vốn tại Công ty Cổ phần DAP- Vinachem sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Theo Vinachem, tập đoàn này đang tiếp tục triển khai các bước chuyển nhượng vốn tại 8 công ty cổ phần: Hóa chất cơ bản Miền Nam, Phân lân Nung chảy Văn Điển, Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao, Hơi Kỹ nghệ Que hàn, Vật tư và Xuất nhập khẩu Hóa chất, Cảng đạm Ninh Bình, Sorbitol Pháp Việt và Công ty TNHH Nhựa và Hóa chất TPC Vina.

Tập đoàn này đã yêu cầu các đơn vị rà soát hồ sơ bàn giao từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần theo đúng quy định (trong đó có báo cáo sử dụng đất của doanh nghiệp).

“Tập đoàn sẽ xem xét để tổ chức xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị thực tế phần vốn của Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp và xác định giá khởi điểm khi chuyển nhượng vốn của Tập đoàn đối với các đơn vị không có vướng mắc tại thời điểm 0h ngày 1/1/2020”, báo cáo của Vinachem cho biết.

Về tình hình cổ phần hóa, Vinachem hiện đã trình Ủy ban 1uản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam và Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam.

Hồi tháng 8/2019, Vinachem đã thành lập Ban chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý tài sản công là nhà, đất thuộc sở hữu thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn cả nước của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo Quyết định số 287/QĐ-HCVN.

Tháng 9 cùng năm, Vinachem có văn bản đề nghị Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra hiện trạng quản lý, sử dụng nhà, đất và phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam theo quy định của Nghị định 167/2017/NĐ-CP.

Tập đoàn cũng có văn bản về việc kế hoạch chi tiết và lộ trình cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam.

Vinachem khẳng định sau khi Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan, xem xét phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của Công ty mẹ - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam và Viện Hóa học Công nghiệp Việt Nam để Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp ban hành quyết định cổ phần hóa doanh nghiệp, Tập đoàn và các đơn vị thành viên triển khai các bước tiếp theo.

Tin mới lên