Ngân hàng

NHNN chính thức sửa Thông tư 01, nợ cơ cấu lại kéo dài thêm 6 tháng

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Thông tư số 14/2021 (Thông tư 14) ngày 7/9/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 01/2020 ngày 13/3/2020 (Thông tư 01) của Thống đốc NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

NHNN chính thức sửa Thông tư 01, nợ cơ cấu lại kéo dài thêm 6 tháng

NHNN chính thức sửa Thông tư 01, nợ cơ cấu lại kéo dài thêm 6 tháng.

Theo đó, NHNN sửa đổi phạm vi khoản nợ được cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí theo hướng bao gồm cả khoản nợ phát sinh từ ngày 10/6/2020 đến trước ngày 1/8/2021, thay vì chỉ bao gồm các khoản nợ phát sinh đến trước ngày 10/6/2020 theo quy định tại Thông tư 01.

Bên cạnh đó, việc thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng theo dự thảo mới cũng sẽ kéo dài thêm 6 tháng so với Thông tư 01.

Cụ thể, Thông tư 14 sửa đổi phạm vi cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí đối với nghĩa vụ trả nợ gốc và/hoặc lãi phát sinh trong khoảng thời gian từ 23/1/2020 đến ngày 30/6/2022, thay vì từ 23/1/2020 đến ngày 31/12/2021 theo quy định tại Thông tư 01.

Đồng thời, Thông tư 14 sửa đổi giới hạn thời gian việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thực hiện việc cơ cấu lại thời gian trả nợ, miẽn, giảm lãi, phí đến ngày 30/6/2022 thay vì đến ngày 31/12/2021 theo quy định tại Thông tư 01.

Được biết, nguyên nhân khiến NHNN gia hạn thời gian cơ cấu nợ thêm 6 tháng là do căn cứ vào kế hoạch tiêm chủng và kế hoạch kiểm soát dịch bệnh của Chính phủ. Tại dự thảo Thông tư lần 1 lấy ý kiến các đơn vị trong NHNN, cơ quan thanh tra giám sát ngân hàng đã đánh giá và đề xuất việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí và giữ nguyên nhóm nợ được áp dụng đối với số dư nợ phát sinh trong khoảng thời gian từ 23/1/2020 đến ngày 30/6/2022 là phù hợp.

Điều này nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng với dịch, theo đó, khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ có thêm khoảng thời gian 6 tháng để phục hồi sản xuất, kinh doanh.

Thông tư mới có hiệu lực thi hành từ hôm nay (7/9/2021).

Tin mới lên