Ngân hàng

NHNN cho phép LienVietPostBank phát hành 2.000 tỷ trái phiếu chuyển đổi

(VNF) - Ngày 15/8/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1734/QĐ-NHNN về việc chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

NHNN cho phép LienVietPostBank phát hành 2.000 tỷ trái phiếu chuyển đổi

LienVietPostBank được phép phát hành tối đa 2.000 tỷ trái phiếu chuyển đổi

Theo đó, Thống đốc chấp thuận Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 của LienVietPostBank với các nội dung, thứ nhất, tổng mệnh giá phát hành tối đa là 2.000 tỷ đồng.

Thứ hai, mục đích phát hành, đối tượng mua trái phiếu chuyển đổi, tên gọi trái phiếu, đồng tiền phát hành, thời hạn, hình thức phát hành, địa điểm phát hành, phương thức phát hành, phương thức thanh toán gốc và lãi, địa điểm trả lãi, điều kiện và thời hạn chuyển đổi trái phiếu, tỷ lệ chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, giá chuyển đổi thực hiện theo Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 đính kèm Công văn số 6512/2017/LienVietPostBank ngày 15/6/2017 của LienVietPostBank.

Thứ ba, lãi suất trái phiếu do LienVietPostBank quyết định phù hợp với lãi suất thị trường và quy định hiện hành về lãi suất của NHNN Việt Nam trong từng thời kỳ, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và an toàn hoạt động cho Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.

Thống đốc yêu cầu, LienVietPostBank có trách nhiệm thực hiện việc phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 theo các quy định hiện hành của Thống đốc NHNN về phát hành kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu trong nước của tổ chức tín dụng và các quy định hiện hành của pháp luật về chứng khoán.

Đồng thời, sử dụng vốn phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2017 đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả và an toàn hoạt động kinh doanh.

Thêm vào đó, tuân thủ quy định tại Nghị định số 01/2014/NĐ-CP ngày 03/01/2014 về việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng khi thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài.

Trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư nước ngoài dẫn đến nhà đầu tư nước ngoài sở hữu 5% vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt trở lên, Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt có trách nhiệm thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ theo quy định tại Nghị định 01/2014/NĐ-CP và Thông tư số 38/2014/TT-NHNN ngày 08/12/2014 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam trình NHNN Việt Nam chấp thuận trước khi thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi.

LienVietPostBank phải trình NHNN Việt Nam xem xét, có ý kiến trước khi thực hiện phát hành trái phiếu chuyển đổi cho nhà đầu tư, cổ đông hiện hữu trong nước dẫn đến sau khi chuyển đổi nhà đầu tư, cổ đông trở thành cổ đông lớn của ngân hàng.

Thực hiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo quy định hiện hành để trình NHNN Việt Nam xem xét, quyết định khi thực hiện việc tăng vốn điều lệ từ nguồn phát hành trái phiếu chuyển đổi, đảm bảo tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan sau khi chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Tin mới lên