Tài chính tiêu dùng

NHNN muốn áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa

Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức trên tích cực, chủ động và nghiêm túc tổ chức triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa theo lộ trình chuyển đổi quy định.

NHNN muốn áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa

Triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa. Ảnh: BNEWS/TTXVN

Ngân hàng nhà nước Việt Nam vừa có văn bản số 8395/NHNN-TT đề nghị các tổ chức phát hành thẻ, tổ chức thanh toán thẻ, tổ chức chuyển mạch thẻ, tổ chức bù trừ điện tử giao dịch thẻ thực hiện các nội dung triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa.

Theo đó, Ngân hàng Nhà nước đề nghị các tổ chức trên tích cực, chủ động và nghiêm túc tổ chức triển khai áp dụng tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa theo lộ trình chuyển đổi quy định.

Cùng với đó, đầu tư nâng cấp, trang bị hệ thống cơ sở hạ tầng, kỹ thuật đảm bảo phục vụ quản lý hoạt động phát hành, thanh toán thẻ vận hành thông suốt và an toàn.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin trong sử dụng thẻ và trường hợp mất thẻ hoặc lộ thông tin; thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng ngừa rủi ro cho giao dịch thẻ theo các nguyên tắc quản lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng điện tử; tiếp nhận các khiếu nại (nếu có), thông báo kịp thời đến các cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật…

Văn bản cũng nêu rõ định kỳ hàng năm, thực hiện báo cáo Ngân hàng Nhà nước kết quả triển khai áp dụng Tiêu chuẩn cơ sở về thẻ chip nội địa tại đơn vị mình (thời hạn gửi báo cáo chậm nhất ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo năm báo cáo).

Tin mới lên