Ngân hàng

NHNN tính bỏ một loạt quy định về hoạt động kinh doanh vàng

(VNF) – NHNN tính loại bỏ một loạt quy định về quản lý hoạt động kinh doanh vàng trong Thông tư 16, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

NHNN tính bỏ một loạt quy định về hoạt động kinh doanh vàng

Một loạt thủ tục hành chính trong hoạt động kinh doanh doanh vàng dự kiến sẽ được NHNN dỡ bỏ

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25 tháng 5 năm 2012 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP ngày 03 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Đáng chú ý, dự thảo thông tư sửa đổi này của NHNN đơn giản hóa khá nhiều quy định thủ tục trong Thông tư 16.

Cụ thể, tại Khoản 3 Điều 8 Thông tư 16, dự thảo loại bỏ thành phần "bản kế hoạch dự kiến thực hiện quy định của pháp luật về quản lý chất lượng vàng trang sức, mỹ nghệ lưu thông trên thị trường, trong đó có việc thực hiện quy định về công bố tiêu chuẩn áp dụng và ghi nhãn hàng hóa đối với vàng trang sức, mỹ nghệ" trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.

Đồng thời, tại Điểm đ khoản 1 Điều 9 Thông tư 16, dự thảo loại bỏ nội dung "đ) Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của 02 (hai) năm liền kề trước đó." trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp.

Kinh doanh vàng

Hoạt động kinh doanh vàng sắp được cởi bỏ nhiều giấy phép, thủ tục

Tại tiết ii điểm b khoản 2 Điều 9a Thông tư 16, dự thảo loại bỏ nội dung "văn bản của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoặc Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng chấp thuận việc thay đổi tên chi nhánh, thay đổi địa điểm đặt trụ sở chi nhánh, thay đổi địa điểm đặt trụ sở phòng giao dịch" ra khỏi yêu cầu hồ sơ của thủ tục hành chính thay đổi tên, địa chỉ của địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với tổ chức tín dụng (TCTD).

Đối với Điều 19 Thông tư 16 về Trách nhiệm báo cáo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, dự thảo đồng loạt thay đổi "tháng" thành "quý" tại khoản 2, khoản 3. Với khoản 5, dự thảo bỏ nội dụng "a) Đối với báo cáo tháng: ngày 10 (mười) của tháng tiếp theo" do hiện nay đã chuyển sang báo cáo theo quý thay vì theo tháng.

Ngoài ra, tại Khoản 2 Điều 19, dự thảo cũng bỏ nội dung "kèm bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, Quyết định điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ, Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ.", do theo ban soạn thảo, việc lưu trữ các bản sao này tại NHNN là không cần thiết.

Cuối cùng, tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 16, dự thảo loại bỏ nội dung "Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ" khỏi Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh vàng trang sức, mỹ nghệ.

Tin mới lên