Tiêu điểm

Nhờ đâu kim ngạch xuất khẩu ngành nông nghiệp vượt mốc 40 tỷ USD?

(VNF) - Báo cáo tổng kết năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho hay trong năm 2018, các chỉ tiêu chủ yếu tổng hợp đều vượt kế hoạch cả năm và cao hơn năm trước.

Nhờ đâu kim ngạch xuất khẩu ngành nông nghiệp vượt mốc 40 tỷ USD?

Cụ thể, GDP nông lâm thủy sản tăng 3,76%, đạt mức cao nhất trong 7 năm gần đây; giá trị sản xuất tăng 3,86%; tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt trên 42,4%, kim ngạch xuất khẩu 40,02 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 40 tỷ USD là nhờ sự tăng trưởng đều khắp của các ngành, lĩnh vực. Đối với lĩnh vực chăn nuôi, đã có chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất theo hướng công nghiệp và bán công nghiệp, trang trại theo chuỗi. Một số sản phẩm chăn nuôi bước đầu đã xuất khẩu, như thịt lợn đông lạnh chính ngạch sang Myanmar, thịt gà sang Nhật Bản...

Đối với ngành thủy sản, năm 2018, tiếp tục thành công, tổng sản lượng thủy sản đạt 7,74 triệu tấn, tăng 6,1%; trong đó khai thác đạt 3,59 triệu tấn, tăng 5,5%; nuôi trồng đạt 4,15 triệu tấn, tăng 6,7%; giá trị sản xuất tăng 6,5%, vượt mục tiêu đề ra (5,29%).

Bên cạnh đó, công nghiệp chế biến tiếp tục được nâng cao năng lực, chế biến sâu. Năm 2018 có 16 nhà máy chế biến rau quả, thịt lợn, gia cầm hiện đại với tổng mức đầu tư khoảng 8.700 tỷ đồng được khởi công và khánh thành, góp phần thúc đẩy xuất khẩu của ngành.

Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2018 đã đạt 40,02 tỷ USD, tăng 9,6% so với năm 2017; thặng dư thương mại đạt 8,72 tỷ USD; trong đó, xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 19,51 tỷ USD, tăng 1,4%; thuỷ sản ước đạt 9,01 tỷ USD, tăng 8,5%; đồ gỗ và lâm sản ước đạt 9,34 tỷ USD, tăng 15,7% so với năm 2017.

Toàn ngành cũng tiếp tục duy trì 10 nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1,0 tỷ USD, trong đó có 5 mặt hàng có kim ngạch trên 3 tỷ USD (gỗ và sản phẩm gỗ: 8,86 tỷ USD; tôm: 3,59 tỷ USD; rau quả: 3,81 tỷ USD; cà phê: 3,46 tỷ USD; hạt điều: 3,43 tỷ USD.

Theo đánh giá của nhiều chuyên gia kinh tế, chính sự tăng trưởng ấn tượng của nông nghiệp đã góp phần rất quan trọng vào tăng trưởng chung của nền kinh tế trong năm 2018.

Về kế hoạch năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết toàn ngành phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP trên 3,0%, giá trị sản xuất tăng trưởng trên 3,11%; kim ngạch xuất khẩu khoảng 42 - 43 tỷ USD.

Tin mới lên