M&A

Nhóm Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Hoà Phát

(VNF) - Norges Bank, một quỹ thuộc Dragon Capital, vừa thông báo bán ra 500.000 cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG). Sau giao dịch, nhóm Dragon Capital giảm tỷ lệ sở hữu tại HPG từ 5% xuống 4,986% và không còn là cổ đông lớn.

Nhóm Dragon Capital không còn là cổ đông lớn tại Hoà Phát

Nhóm Dragon Capital giảm tỷ lệ sở hữu tại HPG từ 5% xuống 4,986% và không còn là cổ đông lớn.

Với tỷ lệ sở hữu dưới 5%, nhóm quỹ do Dragon Capital quản lý không còn là cổ đông lớn của Hòa Phát kể từ ngày 14/3/2019.

Theo báo cáo tại ngày 7/3, Vietnam Enterprise Investments Limited (VEIL), quỹ lớn nhất do Dragon Capital quản lý với quy mô danh mục 1,5 tỷ USD, đang nắm giữ cổ phiếu HPG với tỷ trọng 4,61%, tương ứng 69,15 triệu USD.

Mới đây, Hội đồng quản trị HPG đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với doanh thu toàn tập đoàn dự kiến đạt 70.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 6.700 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến chi trả ở mức 20%, thấp hơn mức 30% trong năm 2018.

Trước đó, trong năm 2018, Hòa Phát ghi nhận doanh thu 56.500 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế cao nhất trong lịch sử 8.600 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch năm 2019 của Hòa Phát có sự tăng trưởng doanh thu 24%, nhưng lợi nhuận lại giảm tới 22%.

Việc Hòa Phát đặt kế hoạch thận trọng trong năm 2019 có thể xuất phát từ lo ngại giá thép sẽ thấp hơn năm trước. Bên cạnh đó, Trung Quốc đã bỏ đánh thuế xuất khẩu trên phôi thép vuông từ 1/1/2019 nhằm mục tiêu thúc đẩy xuất khẩu cũng là yếu tố ảnh hưởng không nhỏ tới diễn biến giá thép.

Ngày 29/3 tới, HPG sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 tại khách sạn Hillton Hà Nội. 

Tin mới lên