M&A

Nhóm Dragon Capital tiếp tục tăng sở hữu tại PV Drilling (PVD)

(VNF) - Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí (PV Drilling, HoSE: PVD) vừa công bố về báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của nhóm quỹ Dragon Capital.

Nhóm Dragon Capital tiếp tục tăng sở hữu tại PV Drilling (PVD)

Nhóm Dragon Capital tiếp tục tăng sở hữu tại PV Drilling (PVD).

Cụ thể, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa mua vào 1,1 triệu cổ phiếu PVD để nâng sở hữu từ 10,98% lên 11,18% vốn điều lệ, tương ứng hơn 62,18 triệu cổ phiếu. Giao dịch được thực hiện vào ngày 30/12/2022.

Trong đó, quỹ DC Developing Markets Strategies Public Limited Company mua vào 600.000 cổ phiếu; quỹ CTBC Vietnam Equity Fund mưa vào 200.000 cổ phiếu và Norges Bank mua vào 300.000 cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022, PV Drilling ghi nhận hơn 1.242 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Lơi nhuận sau thuế vẫn ghi nhận âm do việc giảm mạnh các khoản lợi nhuận từ các dịch vụ liên quan đến khoan và lợi nhuận từ các công ty liên doanh do giảm doanh thu; đồng thời chi phí tài chính tăng mạnh do tỷ giá đồng USD tăng cộng thêm biến động Libor làm tăng chi phí lãi vay.

Lũy kế 9 tháng, PV Drilling đạt doanh thu 3.923 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ âm 9 tháng 151 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2021 chỉ lỗ khoảng 30 tỷ đồng. So với kế hoạch lợi nhuận sau thuế 37 tỷ đồng đề ra thì hiện PVD ngày càng xa rời mục tiêu khi đã thua lỗ liên tục trong 3 quý.

Tại thời điểm 30/9/2022, tổng tài sản của PVD đạt 20.897 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, trong đó gần 1.500 tỷ là khoản tiền và tương đương tiền. Nợ phải trả đạt hơn 6.700 tỷ đồng trong đó nợ vay chiếm hơn 3.900 tỷ đồng, phần lớn là nợ dài hạn. Tại thời điểm cuối quý III, PVD còn hơn 407 tỷ đồng LNST chưa phân phối.

Từ khoá: PVD, PV Drilling, Dragon Capital,
Tin mới lên