Tài chính

Nhóm Dragon Capital vừa bán ra 3,78 triệu cổ phiếu Đất Xanh (DXG)

Nhóm quỹ ngoại giảm sở hữu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE: DXG).

Nhóm Dragon Capital vừa bán ra 3,78 triệu cổ phiếu Đất Xanh (DXG)

Nhóm Dragon Capital vừa bán ra 3,78 triệu cổ phiếu Đất Xanh (DXG).

Theo đó, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa bán ra 3,78 triệu cổ phiếu DXG để giảm sở hữu từ 17,39% về còn 16,66% vốn điều lệ Đất Xanh, giao dịch được thực hiện ngày 23/3.

Trong đó, quỹ Grinling International Limited bán ra hơn 3,2 triệu cổ phiếu, quỹ Norges Bank bán ra 0,58 triệu cổ phiếu.

Trước thời điểm Dragon Capital bán ra cổ phiếu, Đất Xanh công bố báo tài tài chính kiểm toán năm 2020 với lợi nhuận sau thuế âm thêm 63,8 tỷ đồng, tương ứng giảm 14,77% so với báo cáo tự lập, về mức lỗ 495,7 tỷ đồng.

Trong năm 2020, Đất Xanh ghi nhận doanh thu đạt 2.890,7 tỷ đồng, giảm 50,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ âm tới 495,7 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 1.216,5 tỷ đồng. Trong đó, biên lợi nhuận gộp cải thiện nhẹ 53% lên 64,8%.

Bên cạnh đó, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính trong năm 2020 tiếp tục âm tới 780,2 tỷ đồng, cùng kỳ âm 1.645,8 tỷ đồng. Doanh nghiệp tiếp tục huy động dòng tiền từ hoạt động tài chính để bù đắp thâm hụt vốn kéo dài, chủ yếu là tăng vay nợ và huy động vốn từ cổ đông.

Nếu nhìn rộng ra, dòng tiền hoạt động kinh doanh chính của doanh nghiệp liên tục âm kéo dài, năm 2017 âm 1.054,1 tỷ đồng, năm 2018 âm 931,8 tỷ đồng, năm 2019 âm 1.645,8 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 23/3, cổ phiếu DXG giảm 700 đồng về 23.950 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên