M&A

Nhóm MB Capital muốn bán sạch vốn Bảo hiểm Quân đội, ước thu trên 200 tỷ đồng

(VNF) - Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư MB (MB Capital) và Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital (JAMBF) vừa đăng ký bán ra toàn bộ cổ phần tại Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội - MIC (HoSE: MIG) với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư.

Nhóm MB Capital muốn bán sạch vốn Bảo hiểm Quân đội, ước thu trên 200 tỷ đồng

Nhóm MB Capital muốn bán sạch vốn Bảo hiểm Quân đội, ước thu trên 200 tỷ đồng.

Theo đó, nhóm MB Capital đang sở hữu hơn 8,7 triệu cổ phiếu MIG, tương đương 6,11% vốn điều lệ. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến từ 25/3 - 22/4/2022.

Trên thị trường, cổ phiếu MIG vừa đóng cửa phiên 22/3 với mức giá 24.900 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 70% so với hồi đầu năm 2021. Tạm tính theo giá này, lô cổ phiếu của MB Capital được thị trường định giá ở mức 220 tỷ đồng.

Ngày 18/3 vừa qua, MIG đã chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại đại hội. Đại hội dự kiến tổ chức ngày 21/4 tới.

Về hoạt động kinh doanh, kết thúc năm 2021, MIG ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm gần 2.669 tỷ đồng, tăng 11,12% so với năm trước đó; lợi nhuận sau thuế đạt 224,38 tỷ đồng, tăng trưởng 15,7%. Với kết quả này, MIG mới hoàn thành được 78% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tính đến cuối năm 2021, tổng tài sản MIG đạt hơn 6.595 tỷ đồng, tăng 18,83% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn là 2.986,5 tỷ đồng, tăng gần 34%.

Bên cạnh đó, nợ ngắn hạn tăng 20,67% lên 4.740 tỷ đồng, trong đó dự phòng phí bảo hiểm gốc và nhận tái bảo hiểm gần 2.144 tỷ đồng, tăng 36,4%. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm này còn gần 267 tỷ đồng.

Tin mới lên