M&A

Nhóm quỹ KIM trở thành cổ đông lớn của Đất Xanh

(VNF) - Nhóm quỹ Hàn Quốc Korea Investment Management (KIM) vừa công bố nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (HoSE:DXG) từ 4,93% lên 5,12%.

Nhóm quỹ KIM trở thành cổ đông lớn của Đất Xanh

Nhóm quỹ KIM trở thành cổ đông lớn của Đất Xanh.

Quỹ thành viên thuộc Korea Investment Management vừa mua vào 1 triệu cổ phiếu DXG, nâng số lượng nắm giữ của cả nhóm lên hơn 26,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 5,12%. Ngày trở thành cổ đông lớn là 15/11.

Ở chiều ngược lại, Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc Đất Xanh, ông Bùi Ngọc Đức đăng ký bán 198.400 cổ phiếu từ ngày 25/11 đến 24/12. Dự kiến sau giao dịch, ông Đức giảm số lượng nắm giữ xuống 915.432 cổ phiếu, tỷ lệ 0,18%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất được công bố, quý III vừa qua DXG ghi nhận doanh thu thuần 1.457 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu mảng môi giới bất động sản tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm trước, đạt 1.096 tỷ đồng. Môi giới bất động sản là mảng kinh doanh có lợi nhuận lớn nhất cho DXG với lợi nhuận gộp 933 tỷ đồng, tương ứng tỷ suất 85%.

Doanh thu từ bán căn hộ và đất nền trong kỳ giảm mạnh 75% xuống còn 136,8 tỷ đồng. Doanh thu hợp đồng xây dựng tăng 47% lên 222,2 tỷ đồng.

Doanh thu môi giới tăng mạnh đã giúp DXG ghi nhận lãi gộp 956 tỷ đồng trong quý III, tăng 71% so với cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, DXG ghi nhận lãi từ công ty liên doanh, liên kết 64 tỷ đồng, giảm 50% so với cùng kỳ năm trước (Đất Xanh nắm giữ 42,63% quyền biểu quyết tại LDG).

Chi phí tài chính, chi phí bán hàng DXG nhìn chung không thay đổi nhiều so với năm trước, chỉ có chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 57% lên 128,8 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh trong kỳ, DXG ghi nhận 350,5 tỷ đồng lãi ròng trong quý III, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng, DXG lãi sau thuế 1.354 tỷ đồng, tăng 33%; trong đó phần lợi nhuận của công ty mẹ là 907 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) 9 tháng đạt 2.593 đồng.

Tin mới lên