Tài chính

Nhơn Trạch 2 (NT2): Lãi sau thuế năm 2022 dự kiến giảm 12%, chia cổ tức 15%

(VNF) - Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (HoSE: NT2) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Nhơn Trạch 2 (NT2): Lãi sau thuế năm 2022 dự kiến giảm 12%, chia cổ tức 15%

Nhơn Trạch 2 (NT2): Lãi sau thuế năm 2022 dự kiến giảm 12%, chia cổ tức 15%.

Theo đó, NT2 cho biết năm 2021, tổng doanh thu của công ty đạt hơn 6.175 tỷ đồng, đạt 80% kế hoạch doanh thu năm; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 115% kế hoạch, tương ứng 553,79 tỷ đồng. Cùng đó, tỷ lệ chia cổ tức năm 2021 dự kiến vượt 1,5% so với kế hoạch 15% đã đề ra ban đầu. Trong đó, doanh nghiệp đã tạm ứng cổ tức 10% (1.000 đồng/cp) vào ngày 18/4.

Bước sang năm 2022, công ty dự kiến lợi nhuận sau thuế đạt hơn 468 tỷ đồng, thấp hơn khoảng 12,3% so với năm ngoái.

Về phương án chia cổ tức năm 2022, công ty dự kiến trình mức cổ tức tiền mặt 15% (1.500 đồng/cp), tương ứng số tiền dự chi khoảng 432 tỷ đồng.

Về nhiệm vụ và giải pháp của năm 2022, doanh nghiệp sẽ tăng cường công tác kỹ thuật, đảm bảo nhà máy vận hành ổn định, tích cực thu hồi tiền điện. Ngoài ra, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm chi phí sản xuất hết sức có thể, tìm các nguồn cung cấp khí bổ sung, bám sát thị trường điện cạnh tranh.

Trong năm 2022, công ty còn lên kế hoạch mua sắm vật tư, thiết bị để chuẩn bị cho kỳ tiểu tu và đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 sau 100.000 giờ làm việc.

NT2 vừa công bố báo cáo tài chính quý I, trong đó ghi nhận doanh thu thuần 2.005 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ tỷ lệ giá vốn trên doanh thu giảm, NT2 mang về 185 tỷ đồng lợi nhuận gộp trong quý, tăng trưởng 25%.

Ba tháng đầu năm, doanh thu hoạt động tài chính của NT2 giảm mạnh từ 16 tỷ đồng xuống 1,7 tỷ đồng. Bên cạnh đó, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp giảm khá mạnh.

Kết quả là NT2 báo lãi sau thuế gần 160 tỷ đồng trong quý I, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Doanh nghiệp cho biết, lợi nhuận gộp cải thiện là nhờ doanh thu sản xuất điện tăng trưởng 22% so với quý I/2021, trong khi chi phí giá vốn có tốc độ tăng chậm hơn, với mức tăng 21%.

Mặt khác, doanh thu hoạt động tài chính sụt giảm là do thiếu hụt từ khoản lãi chênh lệch tỷ giá, cùng với đó chi phí tài chính nhẹ gánh hơn vì doanh nghiệp đã hoàn thành nghĩa vụ trả nợ khoản vay nước ngoài xây dựng nhà máy điện Nhơn Trạch 2.

Tin mới lên