Tài chính

Nhựa An Phát Xanh (AAA) muốn đấu giá 100 triệu cổ phiếu, khởi điểm 12.000 đồng/cp

(VNF) - Nếu thương vụ diễn ra đạt kỳ vọng, AAA sẽ huy động số vốn tối thiểu 1.200 tỷ đồng, đồng thời nâng vốn điều lệ lên hơn 4.260 tỷ đồng. Doanh nghiệp dự chi 500 tỷ đồng để trả nợ vay ngắn hạn, còn 700 tỷ đồng được bổ sung cho nguồn vốn lưu động.

Nhựa An Phát Xanh (AAA) muốn đấu giá 100 triệu cổ phiếu, khởi điểm 12.000 đồng/cp

Nhựa An Phát Xanh (AAA) muốn đấu giá 100 triệu cổ phiếu, khởi điểm 12.000 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022, dự kiến tổ chức ngày 10/1/2022 tới.

Trong đó, AAA dự kiến trình cổ đông phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE). Giá khởi điểm đưa ra là 12.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 25% so với giá trị sổ sách tại báo cáo tài chính bán niên (16.044 đồng/cổ phiếu) và thấp hơn 33% so với thị giá hiện tại.

Đối tượng chào bán cổ phiếu đa dạng và không giới hạn, cụ thể là các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu, bao gồm các cổ đông hiện hữu của AAA. Do không phải là hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu, giá thị trường của AAA sẽ không bị điều chỉnh theo giá trúng của đợt đấu giá.

Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo quy định. Nếu thương vụ diễn ra đạt kỳ vọng, AAA sẽ huy động số vốn tối thiểu 1.200 tỷ đồng, đồng thời nâng vốn điều lệ lên hơn 4.260 tỷ đồng.

Doanh nghiệp dự chi 500 tỷ đồng để trả nợ vay ngắn hạn, còn 700 tỷ đồng được bổ sung cho nguồn vốn lưu động.

Trước đó hồi tháng 5, AAA đã đấu giá thành công 75 triệu cổ phiếu với giá trúng bình quân là 14.236 đồng/cổ phiếu, cao hơn so với giá khởi điểm là 14.000 đồng/cổ phiếu, tổng số cổ phần đăng ký mua là hơn 82,6 triệu cổ phần. Trong đó, giá đấu giá cao nhất là 16.000 đồng/cổ phiếu và giá trúng thấp nhất là 14.000 đồng/cổ phiếu. Trong thời gian 2 tháng sau khi đấu giá, AAA đã tăng lên 20.000 đồng/cổ phiếu.

Tại ngày 30/9, tổng nợ vay của AAA là 3.213 tỷ đồng, trong đó có 2.446 tỷ đồng là nợ ngắn hạn và 767 tỷ đồng là nợ dài hạn. Khoản vay trái phiếu chiếm 544 tỷ đồng, còn lại chủ yếu từ ngân hàng.

Tin mới lên