M&A

Nhựa An Phát Xanh huy động hơn 1.000 tỷ đồng trả nợ và bổ sung vốn

(VNF) - Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA) vừa thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Nhựa An Phát Xanh huy động hơn 1.000 tỷ đồng trả nợ và bổ sung vốn

Nhựa An Phát Xanh chào bán 75 triệu cổ phiếu, huy động hơn 1.000 tỷ đồng nhằm trả nợ và bổ sung vốn

Theo đó, AAA đăng ký chào bán 75 triệu cổ phiếu với giá khởi điểm là 14.000 đồng/cổ phiếu nhằm thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn lưu động. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến là 1.050 tỷ đồng.

Số lượng đăng ký mua tối thiểu là 100 cổ phiếu và đặt theo bội số của 100 cổ phiếu; thời gian phân phối là trong vòng 90 ngày kể từ ngày giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực, dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng 5/2021.

Trước đó, ngày 8/1, Tập đoàn An Phát Holdings (HoSE: APH), công ty mẹ của AAA đã tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường, trong đó thông qua phương án phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ lên hơn 2.204 tỷ đồng, đồng thời để nâng sở hữu tại AAA.

Theo đó, APH dự kiến phát hành thêm gần 56 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 40% tổng số cổ phiếu sau phát hành. Với mức giá chào bán bằng mệnh giá, tổng số tiền huy động dự kiến đạt gần 560 tỷ đồng, thời gian chào bán dự kiến sẽ diễn ra trong năm 2021.

Toàn bộ số tiền huy động được sẽ dùng để mua vào cổ phiếu AAA, bao gồm mua trên thị trường và/hoặc mua cổ phiếu phát hành thêm.

Kết thúc năm 2020, AAA ghi nhận doanh thu đạt 7.428 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 283 tỷ đồng, lần lượt giảm 20% và 28% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh nghiệp cho biết, nguyên nhân của sự sụt giảm này tới từ kết quả hoạt động chuyển nhượng bất động sản tại An Phát Complex bị giảm mạnh (xấp xỉ 90%) so với năm 2019 do ảnh hưởng của dịch bệnh. Hoạt động sản xuất bao bì nhựa chiếm tỷ trọng chính trong cơ cấu doanh thu khiến cho tỷ lệ % doanh thu giảm ít hơn tỷ lệ giảm của lợi nhuận.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của AAA tăng 7,3% lên 8.569 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là tài sản cố định đạt 2.325 tỷ đồng, chiếm 27% tổng tài sản; tiền và đầu tưu tài chính ngắn hạn là 1.677 tỷ đồng, chiếm 19% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn là 1.669 tỷ đồng, chiếm 19,5% tổng tài sản; tồn kho là 946 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản.

Đối ứng bên nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp là hơn 4.545 tỷ đồng - giảm hơn 180 tỷ so với cùng kỳ. Trong đó, nợ ngắn hạn là gần 3.773 tỷ và nợ dài hạn là gần 773 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu tăng từ 3.255 tỷ lên 4.024 tỷ đồng.

Trên thị trường, kết phiên 30/3, cổ phiếu AAA tăng 200 đồng lên mức 16.450 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch đạt 3,7 triệu đơn vị/phiên.

Tin mới lên