Tài chính

Nhựa Bình Minh: Lợi nhuận năm 2019 dự kiến đi ngang, cổ tức tối thiểu 20%

(VNF) - Năm 2019, Nhựa Bình Minh đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 540 tỷ đồng, chỉ tăng vỏn vẹn 2,1% so với năm 2018. Cổ tức cho năm nay dự kiến tối thiểu 20%. Năm ngoái, mức cổ tức bằng tiền mặt lên đến 40%.

Nhựa Bình Minh: Lợi nhuận năm 2019 dự kiến đi ngang, cổ tức tối thiểu 20%

Nhựa Bình Minh: Lợi nhuận năm 2019 dự kiến đi ngang, cổ tức tối thiểu 20%

Theo tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên vừa được Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh (HoSE: BMP) công bố, năm 2019, Nhựa Bình Minh đặt mục tiêu doanh thu 4.300 tỷ đồng, tăng 4,1% so với năm ngoái; lợi nhuận trước thuế 540 tỷ đồng, tăng 2,1%.

Về cổ tức, Nhựa Bình Minh trình cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 40% cho năm 2018, trong đó 15% đã tạm ứng đợt 1, đợt 2 dự kiến chi trả 25%.

Cho năm 2019, mức cổ tức tối thiểu HĐQT công ty này đề xuất là 20%.

Tại đại hội tới, Nhựa Bình Minh cũng sẽ trình thông qua việc từ nhiệm của 1 Thành viên HĐQT là ông Sumphan Luveeraphan. Ông Sumphan Luveeraphan đã có thư từ nhiệm gửi ngày 1/4/2019 và có hiệu lực từ ngày 19/4/2019.

Nhựa Bình Minh sẽ bầu bổ sung 1 Thành viên HĐQT. Danh sách nhân sự được đề cử/ứng cử sẽ được đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

Theo báo cáo tài chính của Nhựa Bình Minh, quý IV/2018, doanh thu thuần của công ty này giảm  3% xuống 1.170 tỷ đồng. Giá vốn tăng thêm 2% đã khiến lợi nhuận gộp của Nhựa Bình Minh giảm tới 19%, xuống còn 229 tỷ đồng.

Kết thúc quý, công ty này ghi nhận lợi nhuận trước thuế 110 tỷ đồng, giảm tới 28% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm, lợi nhuận trước thuế của Nhựa Bình Minh đạt 530 tỷ đồng, giảm 9% so với năm 2018.

Tính đến hết ngày 31/12/2018, tổng tài sản của Nhựa Bình Minh ở mức 2.810 tỷ đồng, thay đổi không đáng kể so với hồi đầu năm. Nợ phải trả giảm 16% xuống 356 tỷ đồng, còn lại là vốn chủ sở hữu.

Tin mới lên