M&A

Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) sẽ bán cổ phần tại công ty con

Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (mã AAA - HOSE) cho biết, sẽ thoái bớt vốn tại Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát - Yên Bái.

Nhựa và Môi trường xanh An Phát (AAA) sẽ bán cổ phần tại công ty con

Nhà máy số 1 của Nhựa và Môi trường Xanh An Phát

Hiện tại, Nhựa và Môi trường xanh An Phát đang nắm giữ 7 triệu cổ phần, tương đương 51,47% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Nhựa và Khoáng sản An Phát – Yên Bái.

Số cổ phần dự kiến sẽ bán bớt là 2,2 triệu cổ phần. Theo đó, số cổ phần dự kiến còn nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch là 4,8 triệu cổ phần, tương đương 35,29% vốn điều lệ. Thời gian chuyển nhượng dự kiến trong tháng 4/2017.

Nhựa và Môi trường Xanh An Phát hiện có vốn điều lệ gần 520 tỷ đồng. Công ty có 5 nhà máy sản xuất bao bì và một nhà máy sản xuất phụ gia CaCO3.

Đầu tháng 4/2016, công ty này vừa thanh toán cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%/mệnh giá (mỗi cổ phần nhận được 1.000 đồng).

Tin mới lên