Thị trường

Những chính sách mới có hiệu lực từ ngày từ tháng 4/2020

(VNF) - Taxi công nghệ không phải đeo mào, phạt doanh nghiệp 100 triệu đồng nếu chậm lương, bãi bỏ nhiều quy định về phạt hành chính lĩnh vực xây dựng,.. là những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2020.

Những chính sách mới có hiệu lực từ ngày từ tháng 4/2020

Những chính sách mới có hiệu lực từ ngày từ tháng 4/2020

Trả lương không đúng hạn, doanh nghiệp bị phạt đến 100 triệu đồng

Ngày 1/3/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 28/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/4/2020, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, thay thế Nghị định 95/2013/NĐ-CP và Nghị định 88/2015/NĐ-CP trước đó.

Đáng chú ý là quy định xử phạt đối với người sử dụng lao động trả lương không đúng hạn cho người lao động. Theo đó, người sử dụng lao động sẽ bị phạt tiền: từ 5 - 10 triệu đồng nếu vi phạm từ 1 đến 10 người lao động; từ 10 - 20 triệu đồng nếu vi phạm từ 11 đến 50 người lao động; từ 20 - 30 triệu đồng nếu vi phạm từ 51 đến 100 người lao động;

Phạt tiền từ 30 - 40 triệu đồng nếu vi phạm từ 101 đến 300 người lao động; từ 40 đến 50 triệu đồng nếu vi phạm từ 301 người lao động trở lên.

Mức phạt này được áp dụng với người sử dụng lao động là cá nhân. Trường hợp người sử dụng lao động là tổ chức thì mức phạt gấp 22 lần. Như vậy, doanh nghiệp sẽ bị phạt tối đa 100 triệu đồng nếu chậm trả lương cho người lao động.

Thưởng đến 3 tháng lương cho nhân viên VNPT, Vietnam Airlines

Theo Nghị định số 20 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thí điểm quản lý lao động, tiền lương, tiền thưởng đối với một số tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước, quy định mới cho phép thưởng đến 3 tháng lương cho nhân viên VNPT, Vietnam Airlines, áp dụng từ ngày 1/4/2020.

Cụ thể, Nghị định quy định về nguyên tắc lập Quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và ban điều hành trong các doanh nghiệp này như sau: trong trường hợp lợi nhuận thực hiện không thấp hơn kế hoạch, người lao động và ban điều hành được thưởng không quá 03 tháng tiền lương thực hiện.

Trong trường hợp nếu lợi nhuận thực hiện thấp hơn kế hoạch, mức thưởng là không quá 03 tháng lương thực hiện nhân với tỷ lệ % lợi nhuận thực hiện so với lợi nhuận kế hoạch. Trong đó, tiền thưởng trả cho Tổng giám đốc không quá 7 lần so với tiền thưởng bình quân của người lao động.

Taxi công nghệ không bắt buộc phải gắn hộp đèn

Ngày 17/1/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 10/2020/NĐ-CP thay thế Nghị định 86/2014 liên quan tới nội dung về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Đáng chú ý là quy định về xe hợp đồng điện tử sẽ không phải gắn hộp đèn trên nóc, xe taxi được quyền lựa chọn gắn hoặc không gắn hộp đèn với chữ taxi cố định trên nóc xe.

Trong trường hợp lựa chọn gắn hộp đèn thì xe sẽ không phải niêm yết (dán cố định) cụm từ xe taxi trên kính phía trước và kính phía sau xe.

Trường hợp không gắn hộp đèn thì phải có phù hiệu xe taxi dán cố định phía bên phải mặt trong kính trước của xe; cụm từ “xe taxi” làm bằng vật liệu phản quang niêm yết (dán cố định) trên kính phía trước và kính phía sau xe.

Cũng theo Nghị định 10/2020/NĐ-CP, đối với taxi công nghệ có sử dụng phần mềm để đặt xe, hủy chuyến, tính cước chuyến đi (phần mềm tính tiền) như Grab, Be... thì trên xe phải có thiết bị kết nối trực tiếp với hành khách để đặt xe, hủy chuyến. Tiền cước chuyến đi được tính theo quãng đường xác định trên bản đồ số.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/4/2020.

Tung tin đồn thất thiệt “câu like” phạt đến 20 triệu đồng

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/4/2020.

Theo Nghị định này, cá nhân có hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân khác sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng.

Đồng thời, mức phạt này cũng được áp dụng đối với các hành vi: cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin cổ súy các hủ tục, mê tín, dị đoan, dâm ô, đồi trụy, không phù hợp với thuần phong, mỹ tục của dân tộc. Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc.

Bãi bỏ hàng loạt quy định xử phạt hành chính lĩnh vực xây dựng

Theo Nghị định số 21/2020/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/4, Chính phủ sẽ bãi bỏ hàng loạt quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Cụ thể, bỏ quy định xử phạt với hành vi lựa chọn tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện tham gia hoạt động lập dự án đầu tư xây dựng; thẩm tra dự án đầu tư xây dựng (trước đây bị phạt từ 30-40 triệu đồng); bỏ quy định xử phạt nhà thầu nước ngoài không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử theo quy định khi tham gia các hoạt động xây dựng (trước đây bị phạt từ 30-40 triệu đồng)...

Xem thêm: Từ ngày 1/4, taxi công nghệ không bắt buộc phải gắn hộp đèn

Tin mới lên