Tiêu điểm

Những hợp đồng kinh tế nào đã 'nuôi lớn' công ty gia đình của ông Nguyễn Đức Chung?

(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) xác định Công ty Arktic là "công ty gia đình" của ông Nguyễn Đức Chung. Từ 2016 - 2019, công ty này đã có 15 hợp đồng bán chế phẩm Redoxy 3C cho Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Ngoài ra là các khoản lời từ việc nhập xe làm sạch đường, máy nghiền cây về bán cho các đơn vị liên quan.

Những hợp đồng kinh tế nào đã 'nuôi lớn' công ty gia đình của ông Nguyễn Đức Chung?

Ông Nguyễn Đức Chung, nguyên chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) mới đây đã ban hành bản kết luận điều tra vụ án lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ xảy ra tại UBND TP. Hà Nội và các đơn vị liên quan.

Ngoài ra, C03 cũng đề nghị truy tố các bị can gồm: ông Nguyễn Đức Chung, nguyên chủ tịch UBND TP. Hà Nội; ông Võ Tiến Hùng, nguyên tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và ông Nguyễn Trường Giang, giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Arktic, cùng về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

15 hợp đồng kinh tế trị giá hơn 167 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra của C03, từ năm 2016 đến năm 2019, căn cứ các quyết định đặt hàng của UBND TP. Hà Nội, quyết định phê duyệt dự toán của Sở Xây dựng, tờ trình đề nghị phê duyệt dự toán của Ban duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị... Công ty Thoát nước Hà Nội đã ký 15 hợp đồng mua chế phẩm Redoxy 3C với Công ty Arktic.

Cụ thể, ngày 10/8/2016, ông Trần Trọng Văn, Phó Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội và ông Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Công ty Arktic ký kợp đồng kinh tế số 08.

Nội dung hợp đồng nêu rõ Công ty Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm Redoxy 3C của Công ty Arktic với khối lượng 3.240 kg, đơn giá 326.000 đồng/kg, số tiền 1.161.864.000 đồng (trong đó có 105.624.000 đồng tiền thuế GTGT).

Ngày 17/9/2016, ông Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội và ông Nguyễn Trường Giang ký hợp đồng kinh tế số 11 với nội dung mua 16.200 kg Redoxy 3C, đơn giá là 320.000 đồng/kg, thành tiền 5.809.320.000 đồng (trong đó có 528.120.000 đồng tiền thuế GTGT).

Ngày 31/10/2016, ông Võ Tiến Hùng và ông Nguyễn Trường Giang ký hợp đồng kinh tế số 12 với nội dung mua 16.200 kg Redoxy 3C, đơn giá 326.000 đồng/kg, thành tiền 5.809.320.000 đồng (trong đó có 528.120.000 đồng tiền thuế GTGT).

Ngày 15/11/2016, ông Bùi Ngọc Uyên, Giám đốc Chi nhánh Công ty Thoát nước Hà Nội - Xí nghiệp quản lý các nhà máy xử lý nước thải và ông Nguyễn Trường Giang ký hợp đồng kinh tế số 151L với nội dung mua 16.200 kg Redoxy 3C, đơn giá 320.000 đồng/kg , thành tiền 5.809.320.000 đồng (trong đó có 528.120.000 đồng tiền thuế GTGT).

Ngày 13/12/2016, ông Bùi Ngọc Uyên và ông Nguyễn Trường Giang ký hợp đồng kinh tế số 1312 với nội dung mua 37.800 kg Redoxy 3C, đơn giá 295.000 đồng/kg, thành tiền 12.266.100.000 đồng (trong đó có 1.115.100.000 đồng tiền thuế GTGT).

Ngày 16/01/2017, ông Bùi Ngọc Uyên và ông Nguyễn Trường Giang ký hợp đồng kinh tế số 01 với nội dung mua 18.900 kg Redoxy 3C, đơn giá 295.000 đồng/kg , thành tiền 6.133.050.000 đồng (trong đó có 557.550.000 đồng tiền thuế GTGT).

Ngày 12/02/2017, ông Bùi Ngọc Uyên và ông Nguyễn Trường Giang ký hợp đồng kinh tế số 02 mua 37.800 kg Redoxy 3C, đơn giá 295.000 đồng/kg , thành tiền 12.266.100.000 đồng (trong đó có 1.115.100.000 đồng tiền thuế GTGT).

Ngày 16/3/2017, ông Phan Hoài Minh, Phó Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội và ông Nguyễn Trường Giang ký hợp đồng kinh tế số 07 với nội dung 53.100 kg Redoxy 3C, đơn giá 295.000 đồng/kg, thành tiền 17.230.950.000 đồng (trong đó có 1.566.450.000 đồng tiền thuế GTGT ).

Ngày 1/12/2017, ông Phan Hoài Minh và ông Nguyễn Trường Giang ký hợp đồng kinh tế số 47B mua 27.000 kg Redoxy 3C, đơn giá 320.000 đồng/kg, thành tiền 9.504.000.000 đồng (trong đó có 864.000.000 đồng tiền thuế GTGT ).

Ngày 6/12/2017, ông Phan Hoài Minh và ông Nguyễn Trường Giang ký hợp đồng kinh tế số 47C mua 35.000 kg Redoxy 3C, đơn giá 316.500 đồng/kg, thành tiền 12.185.250.000 đồng (trong đó có 1.107.750.000 đồng tiền thuế GTGT).

Những lần sau đó, lãnh đạo Công ty Thoát nước Hà Nội và Công ty Arktic tiếp tục ký các hợp đồng kinh tế với nội dung mua chế phẩm Redoxy 3C.

Tổng cộng, từ năm 2016 đến năm 2019, Công ty Thoát nước Hà Nội đã ký 15 hợp đồng kinh tế mua chế phẩm Redoxy 3C với Công ty Arktic, tổng khối lượng là 489.080kg, trị giá 167.085.732.000 đồng (bao gồm 15.189.612.000 đồng thuế GTGT ).

Nhập xe làm sạch đường, máy nghiền cây về bán kiếm lời

Về kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty Arktic, theo kết luận điều tra, từ năm 2016 đến 2019, trên cơ sở các chỉ đạo, điều hành, tạo điều kiện của ông Nguyễn Đức Chung, Công ty Arktic đã kinh doanh nhiều sản phẩm, hàng hoá (chế phẩm Redoxy 3C, xe làm sạch đường, máy nghiền cây) cho các đơn vị liên quan, trực thuộc UBND TP. Hà Nội với doanh thu, lợi nhuận cao (trên 85% doanh thu, lợi nhuận).

Cụ thể, về hoạt động kinh doanh chế phẩm Redoay 3C, từ năm 2016 đến 2019, Công ty Arktic đã có 13 phiếu đặt hàng và mở 28 tờ khai hải quan để nhập khẩu 489.120 kg chế phẩm Redoxy 3C với tổng chi phí nhập khẩu vận chuyển về Việt Nam (không bao gồm thuế GTGT) là 115.747.191.926 đồng.

Công ty Arktic cũng ký 15 hợp đồng kinh tế bán cho Công ty Thoát nước Hà Nội 489.080kg chế phẩm Redoxy 3C với tổng giá trị (chưa bao gồm thuế GTGT) là 151.896.120.000 đồng.

Việc Công ty Arktic nhập khẩu và bán chế phẩm Redoxy 3C cho Công ty Thoát nước Hà Nội thu được khoản lợi nhuận gộp (doanh thu chưa tính thuế GTGT trừ các chi phí cấu thành giá vốn chưa tính thuế GTGT) là 36.148.928.074 đồng.

Về hoạt động kinh doanh xe quét hút nhãn hiệu Hako, căn cứ lời khai của Nguyễn Trường Giang và các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đức Chung trực tiếp điều hành, tạo các điều kiện thuận lợi nên từ ngày 17/3/2016 đến ngày 24/5/2019, Công ty Arktic đã thực hiện nhập mua 103 xe quét hút Hako với tổng giá trị là 5.567.237 Euro, tương đương 164.282.745.675 đồng (đã bao gồm phí vận chuyển, phí bảo hiểm và thuế GTGT).

Số xe này được Công ty Arktic bán cho các công ty đã trúng các gói thầu vệ sinh môi trường trên địa bàn TP. Hà Nội (70 xe , cho các đơn vị mua để tài trợ UBND TP. Hà Nội (30 xe) và đơn vị khác (3 xe) với tổng giá trị là 187.207.880.688 đồng, thuế GTGT đầu ra là 18.720.788.069 đồng, giá vốn là 151.409.091.640 đồng, thu lợi nhuận gộp là 35.798.789.048 đồng.

Về hoạt động kinh doanh máy nghiền cây nhãn hiệu Jensen, từ 18/5/2016 đến 23/6/2016, Công ty Arktic đã mua, nhập khẩu 4 máy nghiền cây nhãn hiệu Jensen với tổng giá trị 2.623.425.782 đồng và bán lại cho Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội với tổng giá trị 3.08 1.045.455 đồng, thu lợi nhuận gộp là 560.352.019 đồng.

Kết quả điều tra cũng xác định Nguyễn Trường Giang đã mượn, nhờ mượn hồ sơ cá nhân lập khống 30 người lao động với tổng số tiền lương chi trả là 5.596.269.626 đồng để hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp và được tính vào chi phí hợp lý của Công ty Arctic để giảm tiền thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp, che giấu lợi nhuận Công ty Arktic đã đạt được.

Với số tiền lương khống 5.596.269.626 đồng, Công ty Arktic đã không tính, không kê khai quyết toán , không nộp thuế TNDN với số tiền là 1.119.253.925 đồng. Tuy nhiên Nguyễn Trường Giang đã kê khai bổ sung và nộp lại toàn bộ số tiền thuế khai báo thiểu, khai báo chưa đủ.

Xem thêm >>> Quá trình 'thay tên, đổi chủ' doanh nghiệp của vợ ông Nguyễn Đức Chung diễn ra thế nào?

Tin mới lên