Xe

Những trường hợp nào ô tô bị đưa vào mục cảnh báo đăng kiểm?

(VNF) - Kể từ ngày 1/10, các xe ô tô có khiếm khuyết kỹ thuật, xe vi phạm giao thông, xe thanh lý hồ sơ không phù hợp, xe tạm nhập tái xuất,…sẽ bị đưa vào mục cảnh báo trên hệ thống phần mềm quản lý trực tuyến về kiểm định xe giới.

Những trường hợp nào ô tô bị đưa vào mục cảnh báo đăng kiểm?

Những trường hợp nào ô tô bị đưa vào mục cảnh báo đăng kiểm?

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết kể từ ngày 1/10 việc quản lý hoạt động và thực hiện dịch vụ kiểm định xe cơ giới đường bộ tại các trung tâm đăng kiểm được áp dụng theo quy định tại Thông tư số 16/2021 của Bộ Giao thông Vận tải, thay thế cho Thông tư số 70/2015.

Một trong những điểm mới của thông tư này đó là sẽ có thêm một số trường hợp xe thuộc diện phải đưa vào mục cảnh báo trên hệ thống phần mềm quản lý trực tuyến về kiểm định xe giới được dùng cho Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đơn vị đăng kiểm, gồm: xe có khiếm khuyết kỹ thuật, xe vi phạm giao thông, xe thanh lý hồ sơ không phù hợp, xe tạm nhập tái xuất,…

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, cục sẽ thực hiện cảnh báo đối với xe cơ giới không phù hợp với thông tin hành chính, thông số kỹ thuật và các trường hợp xe được cơ quan chức năng thông báo vi phạm giao thông nhưng quá hạn không chấp hành giải quyết vi phạm theo quy định tại Nghị định số 100/2019.

Các trung tâm đăng kiểm đưa lên cảnh báo đối với xe đến kiểm định có hạng mục khiếm khuyết, hư hỏng kỹ thuật, không đạt quy chuẩn kỹ thuật và không được cấp chứng nhận đăng kiểm để các đơn vị đăng kiểm khác khi tiếp nhận kiểm định xe chú ý hơn khi kiểm định lần tiếp theo.

Song song với đó, các đơn vị đăng kiểm cũng phải đưa lên cảnh báo đối với trường hợp xe ô tô thanh lý khi đến bổ sung hồ sơ phương tiện nhưng nội dung hồ sơ không phù hợp với thực tế của xe.

Trường hợp xe của các tổ chức được phép tạm nhập, tái xuất được cấp chứng nhận đăng kiểm quá thời hạn đăng ký xe thì các đơn vị đăng kiểm gửi thông tin về cục để đưa lên cảnh báo.

“Việc quy định về cảnh báo, xóa cảnh báo phương tiện nhằm giúp cơ quan quản lý, đơn vị đăng kiểm quản lý tốt hơn đối với phương tiện và không làm phát sinh thủ tục hay chi phí, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết thêm.

Xem thêm: Thị trường ô tô tháng 8/2021 'lao dốc', doanh số thấp nhất trong vòng 6 năm

Tin mới lên