Tài chính

Ninh Bình: Thu ngân sách 2020 lập kỷ lục nhờ Tập đoàn Thành Công

(VNF) - Báo cáo của Cục Thuế tỉnh Ninh Bình, tổng thu nội địa do ngành thuế quản lý trên địa bàn tỉnh năm 2020 ước đạt 17.300 tỷ đồng, đạt 207,2 % dự toán pháp lệnh giao, đạt 147,2 % chỉ tiêu phấn đấu, tăng 38,3 % so với cùng kỳ.

Ninh Bình: Thu ngân sách 2020 lập kỷ lục nhờ Tập đoàn Thành Công

Ninh Bình: Thu ngân sách 2020 lập kỷ lục nhờ Tập đoàn Thành Công

Trong đó, thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách trừ thu tiền sử dụng đất và xổ số ước đạt 11.560 tỷ đồng, đạt 149,2 % dự toán, đạt 125 % chỉ tiêu phấn đấu, tăng 30,1 % so với cùng kỳ. Thu từ tiền sử dụng đất ước đạt 5.740 tỷ đồng, vượt 474 % dự toán, đạt 229,6 % chỉ tiêu phấn đấu, tăng 58,4 % so với cùng kỳ.

Tại báo cáo này, Cục Thuế tỉnh Ninh Bình cho biết có 11/15 khoản thu đạt tiến độ hoàn thành dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó, những khoản thu quan trọng vượt dự toán như: thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh ước đạt 9.584 tỷ đồng, vượt 77,3% dự toán, tăng trưởng 42,8% so với cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 34 tỷ đồng, vượt 41,7% dự toán, tăng trưởng 12,4% so với cùng kỳ; thu khác ngân sách ước đạt 197 tỷ đồng, vượt 57,6% dự toán…

Khoản thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh tăng trưởng mạnh chủ yếu là số nộp của Tập đoàn Thành Công, trong năm do thay đổi chính sách theo Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ giảm 50% lệ phí trước bạ đối với xe ô tô sản xuất lắp ráp trong nước mua lần đầu dẫn đến lượng tiêu thụ xe ô tô của Tập đoàn trong năm tăng mạnh.    

Bên cạnh đó vẫn còn 4/15 khoản thu chưa đạt so với dự toán HĐND tỉnh giao. Cụ thể, thu từ doanh nghiệp nhà nước đạt 229 tỷ đồng, đạt 93,8% dự toán; thu phí, lệ phí đạt 116,5 tỷ đồng, đạt 80,3 % dự toán; thu lệ phí trước bạ đạt 95,8 % dự toán; thuế bảo vệ môi trường đạt 76 % dự toán.

Trong khi đó, thu tiền sử dụng đất trong năm 2020 có 4/4 đơn vị hoàn thành dự toán HĐND tỉnh giao. Cục Thuế tỉnh Ninh Bình cho biết, tiền sử dụng đất năm 2020 tăng cao là do trong năm các huyện đẩy mạnh đấu giá đất để về đích nông thôn mới và do giá đất trúng đấu giá tăng cao so với giá khởi điểm ban đầu.

Theo báo cáo này, cơ quan thuế đã thu nợ được 696 tỷ đồng, trong đó thu bằng biện pháp quản lý nợ là 567 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 129 tỷ đồng.

Tổng số tiền thuế nợ toàn ngành đến thời điểm 31/12/2020 không bao gồm tiền thuế nợ đang khiếu nại, nợ đang xử lý và nợ chờ điều chỉnh là 516 tỷ đồng, chiếm 3,2%/tổng số thực thu ngân sách nhà nước năm 2020, giảm 16% so với thời điểm 31/12/2019. Trong đó, tiền thuế nợ  đến 90 ngày và trên 90 ngày (có khả năng thu) là 379 tỷ đồng dưới chỉ tiêu thu nợ Tổng cục Thuế giao (915 tỷ đồng).

Xem thêm: Nhà máy ô tô VinFast mang về bao nhiêu tiền cho Hải Phòng trong năm 2020?

Tin mới lên