Thị trường

Ninh Thuận đề nghị bổ sung 42.595MW vào Quy hoạch điện VIII

(VNF) - UBND tỉnh Ninh Thuận đã kiến nghị Thủ tướng và Bộ Công thương việc bổ sung nguồn điện trên địa bàn tỉnh vào Quy hoạch với tổng công suất 42.595MW.

Ninh Thuận đề nghị bổ sung 42.595MW vào Quy hoạch điện VIII

Ninh Thuận đề nghị bổ sung 42.595 MW vào Quy hoạch điện VIII.

Các nguồn điện được Ninh Thuận đề xuất gồm điện gió trên đất liền là 1.887,85 MW; điện gió ven biển là 4.380MW, điện gió ngoài khơi với 21.000MW, chuyển nguồn quy hoạch điện hạt nhân 4.600MW sang điện khíLNG; điện khí LNG là 1.500MW; thủy điện vừa và nhỏ là 438MW, thủy điện tích năng là 3.600MW và điện mặt trời là 5.189,15MW.

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, tính đến thời điểm cuối tháng 11/2021, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực với tổng công suất là 12.080,7MW.

Cụ thể là điện gió trên đất liền là 791,85MW, điện hạt nhân là 4.600MW, điện khí LNG là 1.500MW, thủy điện vừa và nhỏ là 438MW, thủy điện tích năng là 1.200MW và điện mặt trời là 3.550,85MW.

Với nỗ lực, quyết tâm của chủ đầu tư, cùng với sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và các Bộ, ngành, UBND tỉnh Ninh Thuận và sự ủng hộ của người dân trong vùng dự án, đến nay đã hoàn thành đầu tư đưa vào vận hành thương mại với tổng công suất là 3.176,15MW.

Cụ thể gồm 11 dự án điện gió trên đất liền với tổng công suất 666,85MW; trong đó: đã vận hành thương mại toàn bộ 10 dự án và 1 phần dự án với tổng công suất 573,85MW, chờ cơ chế giá điện để vận hành thương mại phần còn lại của 1 dự án với công suất 93MW.

Điện mặt trời là 35 dự án đã hoàn thành đầu tư xây dựng với tổng công suất 2.456,85MW; trong đó, đã vận hành thương mại toàn bộ 32 dự án và vận hành một phần của 2 dự án với tổng công suất 2.302,85MW, chờ cơ chế giá để vận hành thương mại 1 dự án và phần còn lại của 2 dự án với tổng suất 154MW và thủy điện vừa và nhỏ 299MW.

UBND tỉnh Ninh Thuận cho biết, đã thống nhất phê duyệt thay thế quy mô công suất nguồn điện hạt nhân 4.600MW bằng nguồn điện khí LNG với quy mô công suất tương đương vào Trung tâm điện lực Cà Ná bổ sung vào quy hoạch điện lực quốc gia giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2045.

Đồng thời kiến nghị Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn điện lực Việt Nam đẩy nhanh tiến độ đầu tư các công trình đường dây 500kV, 220kV, 110kV đã được các cấp phê duyệt bổ sung quy hoạch, điện hình các công trình trọng điểm như tuyến đường đây mạch kép 500 kV Thuận Nam - Chơn Thành, đường dây 220 kV Ninh Phước - 500 kV Thuận Nam, tuyến đường dây mạch 220 kV Nha Trang - Tháp Chàm (mạch 1 và 2), đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng Thủy điện tích năng Bác Ái.

Đồng thời đề nghị Bộ Công thương sớm tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách giá điện mới thay thế quy định giá điện gió, điện mặt trời đã hết hiệu lực.

Tin mới lên