Tài chính

Ninh Vân Bay: Quý III lãi 2,4 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn gấp đôi tài sản ngắn hạn

(VNF) – Sau quý II lỗ tới 296 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (HoSE: NVT) đã có khoản lãi sau thuế 2,4 tỷ đồng trong quý III.

Ninh Vân Bay: Quý III lãi 2,4 tỷ đồng, nợ vay ngắn hạn gấp đôi tài sản ngắn hạn

Ninh Vân Bay báo lãi 2,4 tỷ đồng trong quý III/2017

Báo cáo tài chính hợp nhất vừa được công bố cho biết, trong quý III/2017, NVT ghi nhận doanh thu thuần đạt 62 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận gộp đạt 32 tỷ đồng, tăng 15%.

So với quý trước, các khoản chi phí của NVT trong quý III/2017 đã "trở về mặt đất" khi chi phí tài chính là 7 tỷ đồng, chi phí bán hàng là 6,6 tỷ đồng và chi phí quản lý doanh nghiệp là 15 tỷ đồng.

Điều này giúp NVT báo lãi sau thuế 2,4 tỷ đồng. Dù giảm 63% so với cùng kỳ nhưng đây vẫn là một con số khả quan so với khoản lỗ 296 tỷ đồng trong quý II.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của NVT đạt 187 tỷ đồng, tăng 23%. Lợi nhuận gộp đạt 102 tỷ đồng, tăng 31,6%.

Do các khoản chi phí tăng mạnh trong quý II (đặc biệt là khoản dự phòng phải thu ngắn hạn lên tới 248 tỷ đồng) nên lợi nhuận sau thuế 9 tháng của NVT âm 279 tỷ đồng.

Như vậy, so với kế hoạch năm, NVT hoàn thành 85% doanh thu, 85% lợi nhuận gộp còn lợi nhuận sau thuế thì "vỡ kế hoạch" (chỉ tiêu đề ra lãi sau thuế 16,5 tỷ đồng).

Tại ngày 30/9/2017, NVT có tổng tài sản đạt 1.021 tỷ đồng (giảm 300 tỷ đồng so với đầu kỳ). Trong đó, tài sản dài hạn là 886 tỷ đồng, giảm 7%; tài sản ngắn hạn là 135 tỷ đồng, giảm 2,6 lần.

Trong cơ cấu tài sản ngắn hạn, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm tới 65%. Trong đó, chiếm nhiều nhất là các khoản phải thu về cho vay ngắn hạn (214 tỷ đồng), phải thu ngắn hạn khác (109 tỷ đồng – chủ yếu là lãi vay phải thu)

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của NVT là 446 tỷ đồng. Nợ dài hạn là 52 tỷ đồng, nợ ngắn hạn là 393 tỷ đồng.

Nợ vay ngắn hạn của NVT là 283 tỷ đồng (chiếm 72% tổng nợ ngắn hạn). Như vậy, nợ vay ngắn hạn của của NVT đã cao gấp 2,1 lần tài sản ngắn hạn.

Vốn chủ sở hữu của NVT hiện đang ở mức 575,7 tỷ đồng, giảm 291 tỷ đồng so với đầu kỳ. Lỗ lũy kế của công ty hiện đang ở mức 511 tỷ đồng.

Tin mới lên