Tài chính

Nợ phải trả gấp đôi vốn chủ sở hữu, Sudico một năm 4 lần khất cổ tức

Kết quả kinh doanh èo uột, nợ phải trả hiện gấp đôi vốn chủ sở hữu, Sudico với dự án trọng điểm Nam An Khánh thời gian qua liên tục “thất hẹn” với cổ đông về thanh toán cổ tức. Thậm chí, Sudico đã có đến 4 lần xin hoãn chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông.

Nợ phải trả gấp đôi vốn chủ sở hữu, Sudico một năm 4 lần khất cổ tức

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà - Sudico (SJS) vừa ra thông báo điều chỉnh thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt tỷ lệ 10% (tương đương 1.000 đồng/cp) cho cổ đông.

Lần thứ 4 hoãn thời gian chi trả cổ tức năm 2016

Theo đó, thay vì sẽ chi trả vào ngày 15/4/2019 như kế hoạch, Sudico lùi thời gian thanh toán sang 30/9/2019. Lý do điều chỉnh được Sudico đưa ra là do công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt cho các cổ đông như đã thông báo.

Như vậy, đây là lần thứ 4 Sudico xin khất thời hạn thanh toán cổ tức 2016 cho cổ đông do không thu xếp được nguồn tiền.

Được biết, quyết định chi trả cổ tức 2016 của Sudico được đưa ra lần đầu vào cuối năm 2017 và chốt thời gian thực hiện ngày 25/1/2018. Từ đó đến nay, thông báo này đã được gia hạn thêm 3 lần khác, vào các ngày 20/4/2018, 1/10/2018, 15/4/2019.

Tính tại thời điểm chốt quyền tháng 12/2017, Sudico có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Với cổ tức 10%, số tiền doanh nghiệp chi trả là 100 tỷ đồng. Lúc đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Sudico đạt 204 tỷ đồng. Cuối năm 2018, con số chỉ còn 51 tỷ đồng, giảm 75% so với đầu năm. Trong khi đó, đến cuối năm 2018, số dư tiền và tương đương của doanh nghiệp chỉ là hơn 40 tỷ đồng.

Trong khi chưa có tiền trả cổ tức năm 2016, Sudico lại vừa thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2017 cũng tỷ lệ 10% cho cổ đông, tương đương 115 tỷ đồng. Cổ tức năm 2017 sẽ được Sudico thanh toán 2 đợt, mỗi đợt 5% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 500 đồng) vào ngày 30/9 và 31/12. Với vốn điều lệ hiện tại là gần 1.149 tỷ đồng, Sudico sẽ phải chi ra 57 tỷ đồng để thanh toán cổ tức cho mỗi đợt chia cổ tức này.

“Èo uột” kết quả kinh doanh, nợ phải trả gấp đôi vốn chủ sở hữu

Báo cáo tài chính quý I/2019 của Sudico cho thấy doanh thu trong kỳ của doanh nghiệp gấp 5 lần nhưng lãi ròng lại giảm đến 83% so với cùng kỳ.

Cụ thể, doanh thu thuần mà Sudico trong quý I/2019 đạt gần 78 tỷ đồng, gấp gần 5 lần con số 15,6 tỷ cùng kỳ. Tương ứng, giá vốn hàng bán chiếm gần 59 tỷ đồng, cũng gấp hơn 4 lần so với cùng kỳ năm trước. Kết quả, lãi gộp của Sudico trong kỳ còn trên 19 tỷ đồng, gần gần 10 lần cùng kỳ.

Theo như giải trình của doanh nghiệp, trong kỳ Sudico đã triển khai kinh doanh một phần tại dự án mở rộng phía Đông Nam khu dân cư Bắc đường Trần Hưng Đạo – Hòa Bình và một số căn hộ mới tại khu đô thị mới Nam An Khánh nên doanh thu mang về tăng cao so cùng kỳ.

Lãi gộp tăng nhanh song doanh thu tài chính của doanh nghiệp sụt giảm tới gần 98%, chỉ mang về vỏn vẹn 1 tỷ đồng do trong kỳ Sudico không được ghi nhận khoản doanh thu từ chuyển nhượng cổ phần. Chưa kể, chi phí tài chính tăng trên 20%, chi phí quản lý doanh nghiệp gấp đôi cùng kỳ khiến cho lợi nhuận thuần của doanh nghiệp sụt giảm 80%.

Những yếu tố này phần nào kéo tuột lãi ròng của SJS xuống chỉ còn hơn 8 tỷ đồng, giảm 83% so với con số lãi 51 tỷ đồng của quý I/2018. So với kế hoạch đặt ra cho lợi nhuận trước thuế cả năm 2019 là 135 tỷ đồng, SJS chỉ mới thực hiện được 9% kế hoạch.

Cuối kỳ, Sudico có tổng tài sản hơn 6.546 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm 4.287 tỷ đồng, tương ứng 81% tổng tài sản, gần gấp đôi con số 2.258 tỷ đồng của vốn chủ sở hữu.

Bức tranh "màu xám" của Sudico còn được thể hiện rõ nét qua lợi nhuận quá “èo uột” so với tiềm lực của doanh nghiệp này qua những năm qua. Hàng tồn luôn chiếm phân nửa tổng tài sản của doanh nghiệp này.

Điểm đáy về doanh thu trong giai đoạn 2015-2018 của Sudico ghi nhận vào năm 2017 với mức doanh thu âm trên 20 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế năm 2017 của doanh nghiệp đạt 143 tỷ đồng, giảm từ mức 180 tỷ năm liền trước nhưng vẫn cao hơn con số 114 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế ghi nhận năm 2018.

Được biết, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017 đã được cổ đông thông qua với chỉ tiêu doanh thu tăng trưởng gần 60% lên 822 tỷ đồng nhưng con số lợi nhuận trước thuế lại giảm 38% chỉ còn 142 tỷ đồng.

Như vậy với kế hoạch này kết thúc năm 2017, Sudico không hoàn thành được kế hoạch doanh thu nhưng lại vượt 26,8% kế hoạch lợi nhuận. Trong năm 2018, doanh thu của Sudico chủ yếu từ các hợp đồng đã bán trước đây ở dự án Nam An Khánh và đã hoàn thiện các lô nhà để bàn giao khách hàng.

Tin mới lên