Ngân hàng

Nợ xấu Agribank 2016: Con số thực là bao nhiêu?

(VNF) – Nếu tính cả nợ xấu nội bảng và ngoại bảng, lượng nợ xấu của Agribank là 49.563 tỷ đồng, chiếm 6,24% tổng dư nợ.

Nợ xấu Agribank 2016: Con số thực là bao nhiêu?

Nếu tính cả nợ xấu nội bảng và ngoại bảng, lượng nợ xấu của Agribank là 49.563 tỷ đồng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) vừa công bố báo cáo tài chính riêng năm 2016. Ngoài một số thông tin liên quan đến doanh thu, lợi nhuận, tổng tài sản… đã công bố từ đầu năm, báo cáo này cũng hé lộ nhiều số liệu về nợ xấu của "ông lớn" Nhà nước này.

Theo báo cáo, dư nợ tín dụng của Agribank tính đến hết ngày 31/12/2016 ở mức 744.814 tỷ đồng, tăng 19% so với hồi đầu năm, trong đó, nợ xấu nội bảng là 15.474 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ nợ xấu 2,08%.

Chi tiết hơn, 10% nợ xấu nội bảng trên là nợ dưới tiêu chuẩn, 22% là nợ nghi ngờ và 69% là nợ có khả năng mất vốn.

Tất nhiên, nợ xấu thực của Agribank không chỉ bao gồm nợ xấu nội bảng, mà còn bao gồm nợ xấu ngoại bảng.

Báo cáo tài chính 2016 của Agribannk ghi nhận 45.747 tỷ đồng trái phiếu đặc biệt do VAMC phát hành, trong đó đã trích lập dự phòng 11.658 tỷ đồng. Như vậy, nợ xấu .chưa trích lập dự phòng của Agribank tại VAMC là 34.089 tỷ đồng.

Tựu chung, nợ xấu thực của Agribank bao gồm cả nợ xấu nội bảng và ngoại bảng là 49.563 tỷ đồng. Tính ra, tỷ lệ nợ xấu thực của Agribank là 6,24%, cao hơn khá nhiều ngưỡng quy định 3% của Ngân hàng Nhà nước.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là lượng nợ xấu đã ghi nhận. Với các ngân hàng, nợ xấu chưa ghi nhận thường được "giấu" trong các khoản phải thu và lãi, phí phải thu.

Tính đến hết ngày 31/12/2016, các khoản phải thu của Agribank ở mức 4.788 tỷ đồng, giảm 11,7% so với hồi đầu năm. Trong khi đó, các khoản lãi, phí phải thu là 11.847 tỷ đồng, tăng 21,7%.

Như vậy, tổng các khoản phải thu và lãi, phí phải thu của Agribank là 16.635 tỷ đồng, chiếm 1,66% tổng tài sản, rất thấp nếu so với các ngân hàng thương mại khác, cho thấy lượng nợ xấu chưa ghi nhận "giấu" trong các khoản phải thu và lãi, phí phải thu của Agribank là thấp.

Tin mới lên