Tài chính

'Nội chiến' ở Coteccons: Thêm một quỹ đầu tư 'về phe' Kusto

(VNF) - PXP, cổ đông sở hữu 1,16% vốn điều lệ của Coteccons, bày tỏ ủng hộ "hành động ngăn chặn các hành vi xung đột lợi ích tại Coteccons của Kustocem và The8th".

'Nội chiến' ở Coteccons: Thêm một quỹ đầu tư 'về phe' Kusto

'Nội chiến' ở Coteccons: Thêm một quỹ đầu tư 'về phe' Kusto

Trong thông cáo báo chí phát đi mới đây, quỹ PXP Vietnam Emerging Equity Fund (“PXP VEEF”) bày tỏ ủng hộ "hành động ngăn chặn các hành vi xung đột lợi ích tại Coteccons của Kustocem và The8th".

PXP VEEF là một cổ đông của Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (“Coteccons”), hiện nắm giữ 881.360 cổ phần, tương đương 1,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong Coteccons. Công ty Quản lý Quỹ của PXP VEEF, PXP Vietnam Asset Management (“PXP”) được thành lập từ năm 2002 và là nhà quản lý đầu tư cổ phiếu chuyên nghiệp đầu tiên tại Việt Nam.

"PXP hoàn toàn ủng hộ các hành động của Kustocem và The8thđối với các vi phạm liên tục về quản trị doanh nghiệp và xung đột lợi ích tại Coteccons. PXP hoàn toàn không có mối liên hệ gì với cả Kustocem và The8th từ mọi khía cạnh", thông cáo viết.

Trước đó, ngày 8/6/2020, Công ty The 8th Pte Ltd (“The8th”), một công ty có trụ sở tại Singapore và là một trong những cổ đông lớn của Coteccons nắm giữ 8.256.500 cổ phiếu, tương đương 10,42% vốn điều lệ Coteccons, đã gửi thư tới HĐQT của Coteccons để yêu cầu đưa thêm một số vấn đề vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) của Coteccons, dự kiến được tổ chức vào ngày 30/6/2020.

Theo đó, The8th yêu cầu bãi nhiệm tư cách Thành viên HĐQT Coteccons của ông Nguyễn Bá Dương và bãi nhiệm tư cách Thành viên HĐQT Coteccons của ông Nguyễn Sỹ Công.

Phía The8th cho biết các nội dung bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ trên phải được công bố công khai đến tất cả cổ đông và được đăng trên website của Coteccons theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp vào trước ngày 15/6/2020.

"Chúng tôi cũng yêu cầu Chủ tịch và Đại diện pháp luật của Coteccons mời đại diện các cơ quan thẩm quyền có liên quan bao gồm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM,  Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM tới tham dự và giám sát cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên để đảm bảo ĐHĐCĐ sẽ được tiến hành công bằng, minh bạch và phù hợp với pháp luật Việt Nam", văn bản của The8th nêu rõ.

Phía The8th nhấn mạnh đây là quyền của họ với tư cách là cổ đông nắm giữ hơn 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn sáu tháng liên tiếp hoặc dài hơn được quy định tại Điều 138.2 của Luật Doanh nghiệp và Điều 17.4 của Điều lệ Coteccons.

Thông cáo gửi đi từ phía The8th gửi đi cho biết, trước khi đầu tư vào Coteccons trong quý III/2019, công ty đã thực hiện các phân tích đầu tư, gồm cả các cuộc trao đổi tiếp xúc với rất nhiều bên liên quan như một số nhân viên hiện tại và cựu nhân viên, các khách hàng, ngân hàng, kế toán, luật sư, tư vấn, môi giới và nhiều cổ đông hiện hữu khác của Coteccons.

Công ty này tin rằng kết quả hoạt động của Coteccons thấp hơn rất nhiều so với tiềm năng thực sự của Coteccons và giá cổ phiếu thể hiện cơ hội đầu tư giá trị rất tốt cho các nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn.

Theo The8th, vấn đề lớn nhất hiện đang làm xói mòn Coteccons là vấn đề về quản trị doanh nghiệp.

"Chúng tôi là một công ty nắm giữ các khoản đầu tư tài chính và không có ý định thâu tóm để trực tiếp quản lý bất kỳ doanh nghiệp nào", thông cáo cho biết.

"Dù chúng tôi không có ý định tiếp quản bất kỳ công ty nào, chúng tôi chắc chắn sẽ bảo vệ quyền của mình với tư cách là một trong những cổ đông quan trọng của Coteccons", phía The8th nhấn mạnh.

Trước thông tin ban lãnh đạo Coteccons cho rằng không cần mời kiểm toán vào kiểm toán riêng các giao dịch của Coteccons do báo cáo tài chính của công ty đã được kiểm toán định kỳ, phía The8th cho rằng phạm vi kiểm toán đó chỉ giới hạn ở ý kiến ​​của kiểm toán viên rằng liệu “báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn” tại ngày báo cáo.

Phạm vi trách nhiệm của kiểm toán viên không bao gồm việc đưa ra ý kiến kiểm toán độc lập ​​về các vấn đề quản trị doanh nghiệp hoặc xung đột lợi ích của một số thành viên lãnh đạo chủ chốt của Coteccons.

"Trách nhiệm đó thuộc về Ban Kiểm soát của Coteccons và Ban Kiểm toán Nội bộ, tuy nhiên cả Ban Kiểm soát và Ban Kiểm toán Nội bộ của Coteccons đều bị ban lãnh đạo hiện tại của Coteccons cản trở hoàn toàn khiến cho họ khó có thể thực hiện nhiệm vụ của mình", trích thông cáo từ phía The8th.

"Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các hành động của Kustocem Pte. Ltd. để bảo vệ Coteccons trước các hành vi tham nhũng trong quản lý và điều hành của một số lãnh đạo cao cấp hiện nay của Coteccons và hy vọng các cổ đông khác của Coteccons sẽ cùng chúng tôi thực hiện các quyền cổ đông của mình và, yêu cầu một đội ngũ quản lý chỉ làm việc vì lợi ích tốt nhất của Coteccons và bảo vệ quyền lợi chung của tất cả các cổ đông của Coteccons.", thông cáo viết.

Trước đó, Công ty Kustocem Pte. Ltd. (Kusto), một trong những cổ đông lớn của Coteccons, hiện nắm giữ 17,55% cổ phần trong Coteccons, cũng yêu cầu bãi nhiệm tư cách Thành viên HĐQT Coteccons của ông Nguyễn Bá Dương và ông Nguyễn Sỹ Công.

Tin mới lên