Tiêu điểm

Nội dung kinh tế quan trọng trong tuần làm việc thứ hai của Quốc hội

(VNF) - Quốc hội sẽ bước vào tuần làm việc thứ hai với nhiều nội dung quan trọng về kinh tế.

Nội dung kinh tế quan trọng trong tuần làm việc thứ hai của Quốc hội

Quốc hội sẽ bàn việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Cụ thể, ngày 29/5, Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội sẽ Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Tiếp đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi); và cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự án Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi).

Buổi chiều, đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật du lịch (sửa đổi); sau đó Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật du lịch (sửa đổi) và cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Ngày Thứ Ba (30/5), đại diện Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội sẽ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật đường sắt (sửa đổi).

Tiếp đó, Quốc hội sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật đường sắt (sửa đổi) và cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra báo cáo, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Cũng trong ngày thứ Ba, Quốc hội sẽ thảo luận về Dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi).

Nội dung kinh tế đáng chú ý trong ngày thứ Năm (1/6) là việc Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Quang Nghĩa, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ sẽ trình bày Tờ trình về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Tiếp đó, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh sẽ trình bày Báo cáo thẩm tra về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành và các đại biểu Quốc hội cũng sẽ thảo luận ở tổ về nội dung này.

Ngày thứ Sáu (2/6), nội dung kinh tế đáng chú ý nhất là đại diện Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội sẽ trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi).

Tiếp đó, các đại biểu sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật này.

Tin mới lên