Học thuật

Nội hiện hóa là gì?

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu nội hiện hóa (internalization) là gì?

Nội hiện hóa là gì?

Nội hiện hóa (internalization) là việc kết hợp hai hay nhiều hoạt đông kinh doanh có liên quan với nhau vào một công ty, ngược với trường hợp thực hiện các hoạt động kinh doanh tách biệt nhau trong các công ty khác nhau và sau đó phối hợp chúng bằng các giao dịch thị trường.

Nội hiện hóa là gì?

Nội hiện hóa (internalization) là việc kết hợp hai hay nhiều hoạt đông kinh doanh có liên quan với nhau vào một công ty, ngược với trường hợp thực hiện các hoạt động kinh doanh tách biệt nhau trong các công ty khác nhau và sau đó phối hợp chúng bằng các giao dịch thị trường. Lý thuyết kinh tế lập luận rằng các doanh nghiệp tối đã hóa lợi nhuận thường tìm cách nội hiện hóa những hoạt động kinh doanh nối tiếp nhau nếu chi phí để làm điều này thấp hơn chi phí phát sinh do áp dụng hình thức giao dịch thị trường cho các hoạt đọng kinh doanh đó

Ví dụ phổ biến nhất về quá trình nội hiện hóa là sự sáp nhập theo chiều dọc. Nhưng ưu thế vè chi phí do nội hiện hóa mang lại bao gồm: chi phí sản xuất thấp hơn do các khâu được kết nối với nhau theo một quy trình công nghệ thống nhất, chảng hạn khi quá trình luyện và cán thép được nối với nhau, người ta có thể tiết kiệm nhiệt năng cần thiết để nung nóng trước khi cán; tránh được chi phí giao dịch quá cao do phải chịu giá độc quyền; đảm bảo nguồn cung cấp nguyên vật liệu ổn định; và không bị giới hạn về mạng lưới tiêu thụ, chẳng hạn số lượng cửa hàng tiêu thụ.

Khái niệm nội hiện hóa còn được sử dụng cho sự sáp nhập theo chiều ngang mà các công ty có nhiều nhà máy trong nước và công ty đa quốc gia thực hiện. Chẳng hạn khi xâm nhập thị trường của một nước, các công ty đa quốc gia gặp những trở ngại như thuế quan, hạn ngạch, các biện pháp kiểm soát hối đoái. Trong trường hợp này,họ thường xây dựng nhà máy ở nước đó (nội hiện hóa) để vượt qua nhứng trở ngại này.

Nội hiện hóa (internalization) là biện pháp để chống lại ảnh hưởng ngoại hiện tiêu cực của các giao dịch kinh tế. Chẳng hạn khi sản xuất hóa chất, các doanh nghiệp gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường (ảnh hưởng ngoại hiện). Họ có thể vô tình hay cố ý thải nhiều hóa chất độc hại ra sông, suối, không khí để giảm chi phí. Chúng ta nói họ đã "ngoại hiện hóa" một số chi phí giao dịch nhằm mục đích tăng khả năng cạnh tranh, qua đó tối đa hóa lợi nhuận. Nếu mức ô nhiễm quá cao, chính phủ có thể áp dụng nhiều biện pháp cắt giảm ôn nhiễm xuống mức cho phép. Một trong những biện pháp đó là nội hiện hóa những ảnh hương ngoại hiện của doanh nghiệp, chẳng hạn đánh thuế ô nhiễm, quy định các tiêu chuẩn về chất thải, yêu cầu lắp đặt thiết bị xử lí chất thải v.v...

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Tin mới lên