Tài chính

Nông nghiệp BaF dự kiến góp thêm 500 tỷ đồng vào 8 công ty con

(VNF) - Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (HoSE: BAF) thông qua việc góp vốn để tăng vốn điều lệ cho 8 công ty và hỗ trợ cho vay trung và dài hạn với 2 công ty.

Nông nghiệp BaF dự kiến góp thêm 500 tỷ đồng vào 8 công ty con

Nông nghiệp BaF dự kiến góp thêm 500 tỷ đồng vào 8 công ty con.

Theo đó, công ty thực hiện góp vốn cho 8 công ty, trong đó, góp thêm góp thêm 180 tỷ đồng vào Công ty Cổ phần Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh để tăng vốn điều lệ từ 120 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.

Công ty góp thêm 50 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 70 tỷ đồng tại Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 2; góp thêm 40 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Bắc An Khánh;  góp thêm 65 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 85 tỷ đồng Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Đông An Khánh.

Cùng với đó, Nông nghiệp BaF cũng góp thêm 65 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 85 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Chăn nuôi Nam An Khánh; góp thêm 40 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 1; góp thêm 30 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ từ 20 tỷ đồng lên 50 tỷ đồng Công ty TNHH Chăn nuôi Bảo Ngọc và góp thêm 30 tỷ đồng để nâng vốn điều lệ từ 50 tỷ đồng lên 80 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Anh Vũ Phú Yên.

Đối với kế hoạch cho vay vốn trung và dài hạn, công ty dự kiến cho vay tối đa 50 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Chăn nuôi Công nghệ cao Hải Đăng Tây Ninh với lãi suất 6%/năm, thời gian dự kiến 5 năm; cho vay tối đa 50 tỷ đồng đối với Công ty TNHH Đầu tư Trang Trại Xanh 2 với lãi suất 6%/năm và kỳ hạn 5 năm.

BAF mới đây vừa thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2022. Theo đó, công ty dự kiến phát hành tối đa 600 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ cho Tổ chức Tài chính Quốc tế (International Finance Corporation) – thành viên của Ngân hàng Thế giới (viết tắt IFC).

Trái phiếu có kỳ hạn tối đa 7 năm kể từ ngày phát hành, đây là trái phiếu chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản đảm bảo, phát hành tại thị trường trong nước.

Về thời gian phát hành, công ty dự kiến thực hiện trong quý III tới quý IV/2022. Mức lãi suất danh nghĩa dự kiến 5,25%/năm.

Theo BAF, nếu bên mua không chuyển đổi trái phiếu sẽ nhận thêm lãi suất bổ sung 5,25%/năm và lãi suất bổ sung được tính lãi kép ở mức 10,5%/năm.

Cập nhật kết quả kinh doanh của BAF, kết thúc quý II, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.625 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 40 tỷ đồng, lần lượt giảm 41% và 62% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu đạt 3.165 tỷ đồng (giảm 40% cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 128 tỷ đồng (giảm 36%). Như vậy, BAF mới hoàn thành được 53% kế hoạch doanh thu và 32% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tin mới lên