Tài chính

Nông nghiệp HAI, Xây dựng và Thiết kế số 1 bị xử phạt do vi phạm lĩnh vực chứng khoán

(VNF) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành các Quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Nông dược HAI (HoSE: HAI) và Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế số 1 (UPCoM: DCF) do vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán.

Nông nghiệp HAI, Xây dựng và Thiết kế số 1 bị xử phạt do vi phạm lĩnh vực chứng khoán

Nông nghiệp HAI, Xây dựng và Thiết kế số 1 bị xử phạt do vi phạm về chứng khoán. (Ảnh minh họa)

Cả 2 doanh nghiệp trên đều có địa chỉ trụ sở chính tại 28 Mạc Đĩnh Chi, phường Đa Kao, quận 1, TP. HCM.

Theo đó, tại Quyết định số 489/QĐ-XPVPHC của UBCKNN, HAI bị thạt tiền 150 triệu đồng (mức trung bình của khung phạt từ 100 – 200 triệu đồng) theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 128/2021/NĐ-CP.

HAI cũng bị phạt số tiền 85 triệu đồng (mức trung bình của khung phạt từ 70 – 100 triệu đồng) theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP vì đã có hành vi vi phạm hành chính: công bố thông tin sai lệch và không công bố thông tin đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo Quyết định số 482/QĐ-XPVPHC, UBCKNN xử phạt DCF số tiền 150 triệu đồng theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, đối với hành vi vi phạm hành chính "công bố thông tin sai lệch".

Biện pháp khắc phục hậu quả được áp dụng đối với công ty là buộc cải chính thông tin theo quy định tại khoản 6 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Bên cạnh đó, UBCKNN cũng phạt tiền 60 triệu đồng đối với DCF vì hành vi vi phạm hành chính: công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, DCF đã công bố thông tin không đúng thời hạn đối với báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 và quý IV/2021; giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế trước và sau kiểm toán trên BCTC năm 2021; giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế thay đổi trên 10% giữa báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán và báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

Tin mới lên