Tài chính

Nova Consumer xin ý kiến cổ đông dừng phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Nova Consumer đã có thông báo gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nova Consumer xin ý kiến cổ đông dừng phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn

Nova Consumer xin ý kiến cổ đông dừng phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn.

Cụ thể, Nova Consumer sẽ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh một số nội dung về việc chia cổ tức và việc dừng phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2022 đã được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thường niên cuối tháng 5 vừa qua.

Đồng thời thông qua sửa đổi điều lệ công ty và thông qua đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị ngày 18/11 của bà Nguyễn Bạch Kim Vy.

Thời gian thực hiện từ ngày 12/12 đến hết ngày 23/12/2022.

Trước đó, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 diễn ra ngày 31/5/2022, cổ đông của Nova Consumer đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 với chia cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5% và chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15%. Theo đó, Nova Consumer sẽ chi gần 60 tỷ đồng cổ tức bằng tiền mặt và phát hành thêm tối đa 17,97 triệu cổ phiếu để chia cổ tức bằng cổ phiếu.

Đồng thời, cổ đông cũng thông qua phương án phát hành thêm gần 6 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của công ty để tăng vốn cổ phần.

Nova Consumer với tiền thân là Tập đoàn chuyên về nông nghiệp (Anova Corp) - một thành viên của Tập đoàn đầu tư và phát triển kinh tế NovaGroup. Công ty có vốn điều lệ gần 1.198 tỷ đồng.

Tháng 9/2022, Sở giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) thông báo đã nhận hồ sơ đăng ký niêm yết lần đầu của Nova Consumer với mã chứng khoán NCG.

Số lượng cổ phiếu Nova Consumer đăng ký niêm yết là 119,78 triệu cổ phiếu, tương đương với vốn điều lệ là 1.197,8 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III/2022, doanh thu hợp nhất của Nova Consumer đạt hơn 1.356 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế của công ty giảm 61% về còn 64 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, Nova Consumer ghi nhận doanh thu đạt 3.450 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021; lãi sau thuế giảm 27% xuống còn 249 tỷ đồng.

Riêng trong năm 2022, Nova Consumer dự phóng doanh thu đạt 5.243 tỷ đồng. Trong đó, mảng nông nghiệp chiếm 81% và mảng hàng tiêu dùng chiếm 19%. Mục tiêu đến năm 2026, doanh thu đạt hơn 21.000 tỷ đồng (38% dến từ hàng tiêu dùng, 62% từ mảng nông nghiệp).

Tin mới lên