Tài chính

Novaland sẽ phát hành 200 triệu cổ phiếu thưởng, chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ

(VNF) - Tập đoàn Novaland (HoSE: Novaland) sắp tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2018. Theo kế hoạch, Novaland sẽ phát hành hơn 202 triệu cổ phiếu mới thưởng cho cổ đông. Gía trị phát hành theo mệnh giá là trên 2.020 tỷ đồng.

Novaland sẽ phát hành 200 triệu cổ phiếu thưởng, chào bán 100 triệu cổ phiếu riêng lẻ

Theo lịch trình, ngày 28/3 tới đây, Novaland sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 100:31, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 31 cổ phiếu mới.

Lượng cổ phiếu thưởng này không bị hạn chế chuyển nhượng. Về nguồn vốn phát hành, Novaland dự kiến lấy từ hơn 2. 174 tỷ đồng từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2016. Như vậy, 100% tổng số tiền cần chi trả để thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Novaland hiện có 3 cổ đông lớn là Công ty Cổ phần Novagroup, Công ty Cổ phần Diamond Properties và Chủ tịch HĐQT công ty - ông Bùi Thành Nhơn. Ông Nhơn đang nắm giữ 145,7 triệu cổ phiếu NVL của Novaland. Theo tính toán, vị chủ tịch này sẽ được nhận về trên 45 triệu cổ phiếu thưởng mới.

Tại đại hội tới, cổ đông của Novaland cũng sẽ tiến hành thông qua phương án chào bán riêng lẻ tối đa 100 triệu cổ phiếu trong năm 2018 với mức giá không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phần phổ thông hiện hữu tại thời điểm chào bán được xác định theo Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán.

Tin mới lên