Tài chính

Novaland tăng vốn và sửa điều lệ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Nova (Novaland, mã NVL, sàn HoSE) vừa có nghị quyết tăng vốn và sửa điều lệ công ty.

Novaland tăng vốn và sửa điều lệ

Giá trị tổng tài sản của Novaland hiện lên tới gần 100 nghìn tỷ đồng

Theo đó, Novaland đã tăng điều lệ và sẽ đăng ký vốn điều lệ mới là 9.708,3 tỷ đồng. Hình thức tăng vốn thông qua phát hành cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi.

Số vốn điều lệ trên được chia thành 970,83 triệu cổ phần phổ thông, với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Hội đồng quản trị Công ty theo đó cũng thống nhất việc sửa đổi khoản 1, điều 6 Điều lệ Công ty với thông tin cập nhật về vốn điều lệ mới.

Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc của Công ty hoặc người được Tổng giám đốc ủy quyền tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định pháp luật để hoàn tất các nội dung trên.

Tính đến giữa năm 2020, Novaland có vốn điều lệ lên tới 24.567 tỷ đồng, tổng tài sản là 98.779,7 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 là 1.177 tỷ đồng, tăng 48,1% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận tăng mạnh chủ yếu đến từ lãi do bán công ty con.

Trong khi đó, công ty mẹ Novaland đạt lợi nhuận sau thuế 1.485,7 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2020. Lợi nhuận công ty mẹ theo đó tăng tới 664,52% so với cùng kỳ năm trước và lý do tăng mạnh chủ yếu đến từ doanh thu hoạt động tài chính.

Novaland hiện sở hữu danh mục hơn 40 dự án bất động sản gồm: Căn hộ, biệt thự, nhà phố thương mại, Office-tel, khu đô thị, khu du lịch nghỉ dưỡng…

Tin mới lên