M&A

Novaland thoái toàn bộ 470 tỷ vốn góp tại Phước Long

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc Nova (Novaland, mã NVL, sàn HoSE) vừa thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Phước Long.

Novaland thoái toàn bộ 470 tỷ vốn góp tại Phước Long

Tổng giá trị phần vốn góp chuyển nhượng là gần 470 tỷ đồng, chiếm 99,993% vốn điều lệ tại Phước Long.

Việc chuyển nhượng phần vốn góp sẽ chỉ được thực hiện khi Hội đồng thành viên của Phước Long thông qua việc chuyển nhượng nêu trên.

Trước đó cũng trong tháng 11/2019, Novaland cũng thông qua qua chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Địa ốc Vạn Phát.

Số cổ phần chuyển nhượng tại Vạn Phát là hơn 274 triệu cổ phần, tương ứng với với giá trị theo mệnh giá là hơn 274 tỷ đồng, chiếm 49% vốn điều lệ tại Vạn Phát.

Theo báo cáo tài chính của Novaland, Công ty có tổng giá trị đầu tư tài chính dài hạn tính đến ngày 30/9/2019 là 5.603 tỷ đồng, trong ađó đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết là 5.558 tỷ đồng.

Tổng tài sản của công ty bất động sản này tại thời điểm 30/9 là 74.579 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 22.490 tỷ đồng.

Quý III/2019, Novaland đạt doanh thu thuần 1.506 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 2.443 tỷ đồng); lũy kế 9 tháng đạt 9.551 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 6.733 tỷ đồng).

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý III/2019 đạt 287 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 667 tỷ đồng); lợi nhuận ròng lũy kế 9 tháng đạt 1.074 tỷ đồng (cùng kỳ đạt 1.412 tỷ đồng).

Tin mới lên