Tài chính

Nửa đầu năm 2018, lợi nhuận VNPT ‘ngược chiều’ doanh thu

(VNF) – Mặc dù doanh thu giảm 3,4% nhưng lợi nhuận trước thuế nửa đầu năm 2018 của VNPT vẫn tăng 15%, lên 3.198 tỷ đồng.

Nửa đầu năm 2018, lợi nhuận VNPT ‘ngược chiều’ doanh thu

Lợi nhuận VNPT ‘ngược chiều’ doanh thu

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2018.

Theo báo cáo, VNPT đạt 25.499 tỷ đồng doanh thu thuần trong nửa đầu năm, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, do giá vốn giảm tới 2.173 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ giá vốn trên doanh thu thuần giảm 5,8 điểm% nên lợi nhuận thuần của VNPT tăng tới 23%, lên 6.931 tỷ đồng.

Nửa đầu năm, VNPT ghi nhận nhận 1.074 doanh thu tài chính, tăng 91% so với cùng kỳ năm 2017. Về chi phí, VNPT ghi nhận 82,7 tỷ đồng chi phí tài chính, giảm 18,4%; 2.005 tỷ đồng chi phí bán hàng, tăng 73%; 2.809 tỷ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, tăng 23%.

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018, lợi nhuận trước thuế của VNPT đạt 3.198 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết ngày 30/6/2018, tổng tài sản của VNPT đạt 93.946 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,8% so với hồi đầu năm. Phần lớn tài sản của VNPT tập trung ở tài sản cố định với 36.526 tỷ đồng và đầu tư tài chính ngắn hạn với 34.853 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, vốn chủ sở hữu tính đến hết ngày 30/6/2018 ở mức 65.478 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,2% so với đầu năm. Nợ phải trả ở mức 28.467 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm 95%.

Năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết sẽ hoàn thành cổ phần hóa VNPT. Hiện Bộ đã triển khai các công việc cần thiết như: Thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa VNPT và phân công nhiệm vụ các thành viên; Xác định thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa VNPT; Chỉ đạo VNPT thực hiện các công việc chuẩn bị cổ phần hóa.

Sau khi cổ phần hóa, VNPT sẽ thành lập VNPT Global để tiến hành đầu tư ra nước ngoài. Doanh nghiệp này sẽ do tập đoàn VNPT trực tiếp quản lý và chịu trách nhiệm pháp lý để đầu tư ra nước ngoài.

Từ nay đến năm 2020, VNPT cho biết sẽ tập trung phát triển các dịch vụ công nghệ thông tin, chuyển từ khái niệm nhà mạng viễn thông (Telco) sang nhà cung cấp dịch vụ truyền thông kỷ nguyên số (DSP). VNPT cũng sẽ chuyển đổi sang kinh doanh các dịch vụ số hóa, các dịch vụ giá trị gia tăng, công nghệ thông tin, truyền thông.

Để chuẩn bị cho việc tấn công thị trường dịch vụ số, VNPT đã tập trung xây dựng nền tảng như IoT Platform, Big Data Platform, Cloud Platform, Smart City và các giải pháp công nghệ thông tin chuyên ngành về: y tế, giáo dục, an ninh, an toàn giao thông.

Tin mới lên