Học thuật

Nước con nợ là gì? Tình trạng thương mại tại nước con nợ

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Nước con nợ (debtor nation) là gì? Tình trạng thương mại tại nước con nợ.

Nước con nợ là gì? Tình trạng thương mại tại nước con nợ

Nước con nợ (debtor nation) Nước là người đi vay ròng ở các nước khác hoặc có mức đầu tư nước ngoài ròng âm.

Nước con nợ là gì?

Nước con nợ (debtor nation) là nước đi vay ròng ở các nước khác hoặc có mức đầu tư nước ngoài ròng âm. Để thanh toán các khoản nợ nước ngoài ròng hoặc cho phép các công ty nước ngoài chuyển lợi nhuận và cổ tức về nước, nước con nợ phải có mức thặng dư cán cân vãng lai.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Nước con nợ (debtor nation) là một thuật ngữ đề cập đến một quốc gia có các khoản nợ cho các quốc gia khác vượt quá các khoản đầu tư nước ngoài của mình. Trong năm 2006, Hoa Kỳ là quốc gia nợ lớn nhất thế giới với mức thâm hụt thương mại hơn 61 tỷ đô la và tổng số nợ hàng nghìn tỷ đô la. Thâm hụt thương mại là một biện pháp kinh tế thương mại quốc tế, trong đó nhập khẩu của một quốc gia vượt quá xuất khẩu.

Tình trạng thương mại tại nước con nợ

Nước con nợ (debtor nation) sẽ có một sự cân bằng tiêu cực của thương mại, hoặc thâm hụt thương mại, bởi vì số tiền đến từ nước ngoài từ các nguồn bên ngoài lớn hơn số tiền và xuất khẩu đất nước gửi đi.

Thâm hụt thương mại thường xảy ra khi sản xuất của một quốc gia không thể đáp ứng nhu cầu của nó, và do đó nhập khẩu từ các quốc gia khác tăng lên. Sự gia tăng hàng hóa nhập khẩu từ các nước khác làm giảm giá hàng tiêu dùng trong nước khi cạnh tranh nước ngoài tăng. Sự gia tăng nhập khẩu không phải luôn luôn tiêu cực vì nó cũng làm tăng sự đa dạng và lựa chọn hàng hóa và dịch vụ có sẵn cho cư dân của một quốc gia. 

Tin mới lên