Học thuật

Nước mới công nghiệp hóa là gì? Đặc điểm chung của các nước mới công nghiệp hóa

(VNF) - Cùng VietnamFinance tìm hiểu Nước mới công nghiệp hóa (newly industrializing countries - NICs) là gì? Đặc điểm chung của các nước mới công nghiệp hóa.

Nước mới công nghiệp hóa là gì? Đặc điểm chung của các nước mới công nghiệp hóa

Nước mới công nghiệp hóa hay nền kinh tế mới công nghiệp hóa (newly industrializing countries - NICs, or economies - NIEs) Các nước đang phát triển đã thoát khỏi tình trạng chỉ dựa vào các ngành khai thác hay sơ chế như trồng trọt, chăn nuôi, khai khoáng do đã tạo lập được nhiều cơ sở công nghiệp chế biến thông qua các chương trình công nghiệp hóa dài hạn.

Nước mới công nghiệp hóa là gì?

Nước mới công nghiệp hóa hay nền kinh tế mới công nghiệp hóa (newly industrializing countries - NICs, or economies - NIEs) là các nước đang phát triển đã thoát khỏi tình trạng chỉ dựa vào các ngành khai thác hay sơ chế như trồng trọt, chăn nuôi, khai khoáng do đã tạo lập được nhiều cơ sở công nghiệp chế biến thông qua các chương trình công nghiệp hóa dài hạn. Braxin, Hồng công, Hàn Quốc là những ví dụ về các nước mới công nghiệp hóa.

(Tài liệu tham khảo: Nguyễn Văn Ngọc, Từ điển Kinh tế học, Đại học Kinh tế Quốc dân)

Đặc điểm chung của các nước mới công nghiệp hóa

Các nước mới công nghiệp hóa hay nền kinh tế mới công nghiệp hóa (newly industrializing countries - NICs, or economies - NIEs) thường mang đặc điểm chung là:

- Quyền dân sự và tự do xã hội được cải thiện.

- Kinh tế chuyển đổi từ nông nghiệp sang công nghiệp, đặc biệt là lĩnh vực chế tạo.

- Nền kinh tế thị trường ngày càng mở, cho phép tự do thương mại với các nước trên toàn thế giới.

- Các tập đoàn quốc gia lớn bành trướng hoạt động ra toàn cầu.

- Hấp thu luồng đầu tư tư bản dồi dào từ nước ngoài.

- Lãnh đạo chính trị mang lại ảnh hưởng lớn đến sự thúc đẩy kinh tế.

Tin mới lên