Ngân hàng

OCB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng

(VNF) - Ngày 28/6/2018, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có văn bản số 4860/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

OCB được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng

OCB vừa được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng

Theo đó, NHNN đã chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của OCB từ 5.000 tỷ đồng lên 6.699,46 tỷ đồng. Theo kế hoạch trình cổ đông trước đó, đây là phương án phát hành thêm cổ phần và cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.

Cùng đó, NHNN cũng chấp thuận chủ trương tăng vốn điều lệ thêm 800,54 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cồ phần riêng lẻ cho nhà đầu tư trong và ngoài nước theo đề nghị của OCB (tăng vốn điều lệ đợt 2).

Theo NHNN, OCB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Sau khi hoàn tất các thủ tục tăng vốn, OCB có trách nhiệm nộp hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép cho NHNN.

Văn bản này này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu Đại hội đồng cổ đông OCB thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Năm 2018, OCB đặt mục tiêu đạt tổng tài sản 115.700 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2017. Đồng thời tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng, tương đương mức tăng 50%.

Tổng huy động vốn kế hoạch đạt 104.407 tỷ đồng, tăng 36%. Tổng dư nợ thị trường 1 (không bao gồm trái phiếu VAMC) đạt 60.679 tỷ đồng, tăng 25%.

Đáng chú ý, OCB đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng trong năm 2018, tăng tới 96% so với năm 2017.

Để thực hiện kế hoạch tham vọng trên, phía OCB cho biết ngân hàng này sẽ thực hiện chuyển dịch cơ cấu cho vay theo hướng giảm cho vay trung dài hạn, giảm mức độ tập trung theo ngành và khách hàng; đẩy mạnh doanh số bán và đa dạng hoá các sản phẩm phi lãi suất, đưa tỷ lệ thu ngoài lãi lên 15% tổng thu thuần.

Cùng với đó, nâng cao năng lực khai thác ứng dụng, công nghệ trong hoạt động kinh doanh, tạo đột phá để tăng hiệu quả, năng suất lao động, hoàn tất giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 lộ trình ngân hàng số với mục tiêu trở thành ngân hàng đầu tiên triển khai dịch vụ ngân hàng số trên nền tảng Omni channel.

Tin mới lên