Ngân hàng

OCB được chấp thuận tăng vốn từ hơn 8.760 tỷ đồng lên gần 10.960 tỷ đồng

(VNF) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản số 7241/NHNN-TTGSNH về việc tăng mức vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB).

OCB được chấp thuận tăng vốn từ hơn 8.760 tỷ đồng lên gần 10.960 tỷ đồng

OCB được chấp thuận tăng vốn từ hơn 8.760 tỷ đồng lên gần 10.960 tỷ đồng.

Theo đó, Thống đốc NHNN chấp thuận việc OCB tăng vốn điều lệ từ hơn 8.760 tỷ đồng lên gần 10.960 tỷ đồng theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2020 và Hội đồng quản trị OCB thông qua tại Nghị quyết số 45/2020/NQ-HĐQT ngày 15/9/2020.

Văn bản nêu rõ, OCB có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật hiện hành, bao gồm việc tuân thủ quy định về giới hạn sở hữu cổ phần của các cổ đông, cổ đông và người có liên quan của những cổ đông này theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng 2010 (đã sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của NHNN sau khi tăng vốn.

OCB chỉ được thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định khi tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo quy định của pháp luật, OCB thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của NHTM, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.

Năm 2019, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 3.232 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm 2018. Chỉ số CIR giảm xuống còn 37%.

Năm 2020, OCB đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế mức 4.400 tỷ đồng, tăng 36% so với năm 2019. Quy mô tổng tài sản dự kiến 150.000 tỷ đồng, tăng 27%, trong đó, tăng trưởng huy động 21%, dư nợ thị trường 1 tăng 25% trên cơ sở phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Nhà băng này đặt mục tiêu chia cổ tức với tỷ lệ 25-27%.

Trong giai đoạn 2020 - 2025, OCB kỳ vọng sẽ tiếp tục đà tăng trưởng mức bình quân 20% mỗi năm, duy trì cổ tức 15-25%.

Tin mới lên