Ngân hàng

OCB tham vọng lãi trước thuế 2.000 tỷ năm 2018, gấp đôi năm 2017

(VNF) - OCB đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng năm 2018, tăng tới 96% so với năm 2017. Ngoài ra, OCB dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ thêm 2.500 tỷ, đồng thời đặt mục tiêu nâng xếp hạng Moody’s lên B1.

OCB tham vọng lãi trước thuế 2.000 tỷ năm 2018, gấp đôi năm 2017

OCB đặt kế hoạch lãi trước thuế năm 2018 tăng gấp đôi

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố tài liệu đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 31/3 tới tại TP. HCM.

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2018, OCB đặt mục tiêu đạt tổng tài sản 115.700 tỷ đồng, tăng 37% so với năm 2017. Đồng thời tăng vốn điều lệ lên 7.500 tỷ đồng, tương đương mức tăng 50%.

Tổng huy động vốn kế hoạch đạt 104.407 tỷ đồng, tăng 36%. Tổng dư nợ thị trường 1 (không bao gồm trái phiếu VAMC) đạt 60.679 tỷ đồng, tăng 25%.

Đáng chú ý, OCB đặt mục tiêu đạt lợi nhuận trước thuế 2.000 tỷ đồng trong năm 2018, tăng tới 96% so với năm 2017.

Để thực hiện kế hoạch tham vọng trên, phía OCB cho biết ngân hàng này sẽ thực hiện chuyển dịch cơ cấu cho vay theo hướng giảm cho vay trung dài hạn, giảm mức độ tập trung theo ngành và khách hàng; đẩy mạnh doanh số bán và đa dạng hoá các sản phẩm phi lãi suất, đưa tỷ lệ thu ngoài lãi lên 15% tổng thu thuần.

Cùng với đó, nâng cao năng lực khai thác ứng dụng, công nghệ trong hoạt động kinh doanh, tạo đột phá để tăng hiệu quả, năng suất lao động, hoàn tất giai đoạn 1 và triển khai giai đoạn 2 lộ trình ngân hàng số với mục tiêu trở thành ngân hàng đầu tiên triển khai dịch vụ ngân hàng số trên nền tảng Omni channel.

OCB cũng đặt mục tiêu nâng xếp hạng Moody’s lên B1, tuân thủ Basel II và các chỉ số an toàn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Tại đại hội tới, OCB sẽ trình kế hoạch chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 14,2% bằng cổ phiếu.

Đại hội cũng dự kiến thông qua việc tăng vốn điều lệ thêm 2.500 tỷ, trong đó 695,5 tỷ đồng từ phát hành cổ tức, 1.004 tỷ đồng là phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá bằng mệnh giá, 800,5 tỷ đồng là phát hành riêng lẻ cho đối tượng chọn lọc.

Ngoài ra, OCB tiếp tục có tờ trình thành lập Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản dù năm 2017, ngân hàng này chưa đủ điều kiện và Ngân hàng nhà nước chưa có hướng dẫn cụ thể.

Năm 2017, OCB đạt tổng tài sản đạt 84.353 tỷ đồng, tăng 32,2% so với năm 2016. Huy động thị trường 1 đạt 60,273 tỷ đồng, tăng 30,5%. Dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 48.544 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2016. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 1,48%, nếu bao gồm cả trái phiếu VAMC là 2,16%.

Lợi nhuận trước thuế năm 2017 của OCB đạt 1.018 tỷ đồng, tăng 110% so với năm 2016.

Tin mới lên