Ngân hàng

Ocean Bank và GPBank nằm trong kế hoạch kiểm toán 2017

(VNF) – Ocean Bank và GPBank nằm trong kế hoạch kiểm toán 2017 của Kiểm toán Nhà nước. Theo đó, nội dung kiểm toán 2 ngân hàng 0 đồng này là kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016.

Ocean Bank và GPBank nằm trong kế hoạch kiểm toán 2017

Hai ngân hàng 0 đồng là Ocean Bank và GPBank nằm trong kế hoạch kiểm toán 2017 của Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) vừa ban hành kế hoạch kiểm toán năm 2017, theo đó, một loạt các tập đoàn, ngân hàng có tên trong danh sách kiểm toán, trong đó có 2 ngân hàng được mua Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mua lại với giá 0 đồng là Ngân hàng Đại Dương (Ocean Bank) và Ngân hàng Dầu khí Toàn Cầu (GPBank).

Nội dung kiểm toán 2 ngân hàng 0 đồng trên là kiểm toán báo cáo tài chính, các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước năm 2016.

GPBank

Hai ngân hàng 0 đồng là Ocean Bank và GPBank nằm trong kế hoạch kiểm toán 2017 của Kiểm toán Nhà nước

Ngoài Ocean Bank và GPBank, một loạt các ngân hàng khác cũng có tên trong danh sách kiểm toán, bao gồm Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank), Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Ngân hàng Quân Đội (MBBank).

Ngân hàng Nhà nước cũng nằm trong diện kiểm toán năm 2017 của Kiểm toán Nhà nước.

Ngoài lĩnh vực ngân hàng, rất nhiều doanh nghiệp lớn cũng nằm trong kế hoạch kiểm toán 2017 của Kiểm toán Nhà nước. Chẳng hạn như Vinaconex, Habeco, Sabeco, ACV, VEAM, Sonadezi, HUD, Vinachem, Vinacomin… Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) cũng nằm trong kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

Tựu chung, về lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính – ngân hàng, Kiểm toán Nhà nước sẽ tập trung kiểm toán để đánh giá: tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý, sử dụng tài sản, vốn nhà nước, đầu tư xây dựng, quy hoạch, quản lý và khai thác tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là công tác cổ phần hóa, thoái vốn của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty; việc cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, đặc biệt là các tổ chức tín dụng yếu kém (các ngân hàng được Ngân hàng nhà nước mua lại với giá 0 đồng) và việc tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp xử lý sở hữu chéo, nợ xấu và kiểm soát, nâng cao chất lượng tín dụng của các Ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Tin mới lên