M&A

Ocean Group muốn mua 3 triệu cổ phiếu OCH

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương, Ocean Group (HoSE: OGC) đăng ký mua vào 3 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương (HNX: OCH).

Ocean Group muốn mua 3 triệu cổ phiếu OCH

Ocean Group đang nắm giữ gần 111 triệu cổ phiếu OCH, tương ứng tỷ lệ 55,5% vốn.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 18/6 đến 10/7 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Ocean Group đang nắm giữ gần 111 triệu cổ phiếu OCH, tương ứng tỷ lệ 55,5% vốn tại doanh nghiệp này.

Nếu mua toàn bộ số cố phiếu đăng ký trong đợt này, Ocean Group sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại OCH lên 57%.

OCH là doanh nghiệp sở hữu thương hiệu kem Tràng Tiền, Girval, dự án Sài Gòn Airport và khách sạn Sunrise Hội An. Trong đó, mảng kem và bánh ngọt ngày càng cạnh tranh khốc liệt còn các dự án dự án Sài Gòn Airport và khách sạn Sunrise Hội An thì vướng mắc về pháp lý.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 sẽ tổ chức ngày 25/6 tới, OCH cho biết dự án Sài gon Airport mà công ty đang sở hữu 40% nhưng dự án đang thế chấp tại OceanBank. HĐQT công ty có nghị quyết về việc chuyển nhượng dự án này nhưng chưa thực hiện bán được do cổ đông lớn phản đối việc chuyển nhượng. Vì vậy, kế hoạch năm 2019 chưa tính đến doanh thu và lợi nhuận từ việc chuyển nhượng dự án Sài Gòn Airport.

Tháng 12/2018, Khách sạn Sunrise Hội An bị cục thi hành án dân sự kê biên để xử lý khoản nợ tại Công ty IOC. Việc kê biên, xác định phương thức xử lý, thời điểm xử lý và kết quả xử lý tài sản có thể ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của OCH trong năm 2019. Do chưa xác định được thời điểm Khách sạn Sunrise Hội An bị xử lý tài sản và phương thức xử lý tài sản nên tạm thời ban điều hành công ty này vẫn đặt mục tiêu và kế hoạch dựa trên giả định Sunrise Hội An vẫn hoạt động bình thường trong năm tới.

Năm 2018, OCH đạt 44 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cải thiện hơn nhiều so với mức lỗ 3,7 tỷ đồng của năm 2017. Quý I/2019, OCH lỗ hơn 13,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 9,4 tỷ đồng.

Trong cả năm 2019, OCH đặt mục tiêu đạt 1.147 tỷ đồng tổng doanh thu giảm 0,77% so với thực hiện 2018. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 17 tỷ đồng, giảm đến 80% so với 2018.

Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/6 tới, OCH sẽ tiến hành bầu mới thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Tin mới lên