Tài chính

Ocean Group (OGC): Dai dẳng những vụ kiện tụng

Tình hình kinh doanh đã bắt đầu khởi sắc nhưng Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương - Ocean Group (HoSE: OGC) vẫn chưa dứt những vụ kiện tụng liên quan đến các đối tác.

Ocean Group (OGC): Dai dẳng những vụ kiện tụng

Ảnh minh hoạ.

Tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên 2020, lãnh đạo OGC cho biết, các khoản nợ phải thu toàn Tập đoàn hiện vào khoảng 5.500 tỷ đồng, các khoản nợ phải trả gần 3.000 tỷ đồng. Các khoản công nợ này hầu như đều phát sinh từ khoảng 5 năm trở về trước. Hiện nay, tập đoàn đang phải xử lý khoảng 10 vụ kiện lớn, nhỏ.

Điển hình là vụ kiện mới đây của OGC có liên quan đến Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Đại Dương - Oceanbank.

Theo đơn khởi kiện, ngày 27/1/2014, Chủ tịch HĐQT Oceanbank phê duyệt việc thuê văn phòng tại Dự án Khu nhà ở để bán, Văn phòng và khu dịch vụ cho thuê Starcity Lê Văn Lương và Dự án công trình hỗn hợp nhà ở, rạp chiếu phim, văn phòng và chung cư VNT.

Trên cơ sở tờ trình được phê duyệt, Oceanbank đã ký hợp đồng thuê văn phòng với OGC. Trong đó, phần thuê tại dự án Starcity Lê Văn Lương có diện tích 419 m2, thời gian thuê từ năm 2014-2060, tổng giá thuê là 50,2 tỷ đồng và dự án VNT có diện tích thuê 816 m2, thời gian thuê từ năm 2014 - 2059, tổng giá thuê là 57,1 tỷ đồng.

Tiền thuê được trả một lần cho toàn bộ thời gian thuê nên ngày 27/1/2014, Oceanbank đã thanh toán số tiền 107,3 tỷ đồng.

Tuy nhiên, OGC không bàn giao mặt bằng đúng tiến độ do nhà thầu xây dựng gặp khó khăn. Ngày 15/5/2014, Oceanbank đã gửi văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn. Tính đến ngày 22/6/2018, OGC còn nợ 48,6 tỷ đồng. Mặc dù Ngân hàng đã gửi nhiều công văn, đôn đốc, nhắc nhở nhưng OGC không thực hiện.

Năm 2019, Oceanbank khởi kiện đòi nợ OGC 71,5 tỷ đồng, bao gồm lãi chậm trả 27,5 tỷ đồng.   

Đến tháng 7/2019, OGC thanh toán thêm 4,6 tỷ đồng; hiện còn nợ 44 tỷ đồng. Năm 2019, Oceanbank khởi kiện đòi nợ tổng cộng 71,5 tỷ đồng, bao gồm lãi chậm thanh toán là 27,5 tỷ đồng (lãi suất 9%/năm).

Năm 2019, Tòa án Nhân dân quận Ba Đình, Hà Nội đã tuyên buộc OGC phải thanh toán số tiền 44 tỷ đồng. Tòa án không chấp nhận yêu cầu tính lãi và kê biên, phát mại tài sản của OGC.

Oceanbank tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Nhân dân TP. Hà Nội để yêu cầu tính lãi.

Luật sư của OGC cho rằng, cho đến thời điểm hiện tại, Tập đoàn chưa thực hiện xong nghĩa vụ thanh toán. Hợp đồng thuê văn phòng vẫn còn hiệu lực…

Nội dung hợp đồng không thỏa thuận về tiền lãi, tiền phạt. Ngoài ra, Oceanbank luôn hạch toán số dư phải thu của OGC chỉ bao gồm nợ gốc, không ghi nhận lãi chậm trả.

Tòa phúc thẩm nhận định, do không đủ điều kiện thực hiện hợp đồng nên các bên đã thanh lý hợp đồng.

Nghĩa vụ của OGC được xác định theo biên bản thanh lý hợp đồng. Quá trình các bên thỏa thuận, Oceanbank không đề nghị thanh toán tiền lãi chậm thanh toán.

Vì các bên không thỏa thuận cụ thể về thời hạn thanh toán trong biên bản thanh lý và xác nhận hợp đồng thuê chưa hết hiệu lực, do đó, chưa xác định về thời hạn thanh toán nên chưa có căn cứ xác định thời hiệu yêu cầu tính lãi chậm trả.

Mặt khác, đây là tranh chấp hợp đồng thuê văn phòng, không có tài sản bảo đảm. Do đó, việc ngân hàng đề nghị cơ quan thi hành án kê biên, phát mại tài sản là không có căn cứ. Từ đó, tòa án phúc thẩm giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Dễ hiểu vì sao ban đầu, OGC và Oceanbank đã ký các hợp đồng thuê không kèm điều khoản ràng buộc về thanh toán. Dưới thời ông Hà Văn Thắm là Chủ tịch HĐQT, OGC nắm giữ 20% cổ phần của Oceanbank.

Ngoài vụ kiện trên, trong tháng 8/2020, OGC cũng là bị đơn trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng đặt cọc với Công ty Tài chính cổ phần Điện lực - EVNFC. Trước đó, vào năm 2014, hai bên có thỏa thuận chuyển nhượng 20 triệu cổ phần OCH.

EVNFC yêu cầu OGC thanh toán khoản tiền chênh lệch, các khoản lãi và phạt vi phạm khác liên quan đến giao dịch chuyển nhượng trên với số tiền 115,5 tỷ đồng. OGC có đơn phản đối, yêu cầu EVNFC thanh toán khoản tiền chênh lệch chuyển nhượng cổ phần là 59,5 tỷ đồng.

Tòa án Nhân dân quận Ba Đình buộc OGC phải thanh toán cho EVNFC số tiền 22,5 tỷ đồng. Yêu cầu phản tố của OGC không được chấp nhận. Hiện nay, vụ kiện này chưa kết thúc vì có thể các bên có kháng cáo, kháng nghị.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020, OGC lãi 19,1 tỷ đồng (cùng kỳ năm ngoái lỗ 38,1 tỷ đồng). Mặc dù doanh thu thuần giảm 48% do dịch bệnh Covid-19, nhưng doanh thu tài chính tăng, chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 62,6 tỷ đồng. Công ty không phải trích lập phải thu khó đòi…

Tin mới lên