Tài chính

Ocean Group phản đối việc Tòa Ba Đình thụ lý đơn của Hà Bảo

Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, HoSE:OGC) vừa có văn bản gửi Tòa án nhân dân Quận Ba Đình phản đối việc Tòa chấp nhận thụ lý Đơn khiếu kiện của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo và đề nghị Tòa đình chỉ giải quyết vụ việc và trả lại đơn của Hà Bảo.

Ocean Group phản đối việc Tòa Ba Đình thụ lý đơn của Hà Bảo

Ocean Group phản đối việc Tòa Ba Đình thụ lý đơn của doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo

Theo Ocean Group, Chủ Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo là ông Hà Văn Thắm đang phải chấp hành hình phạt tù chung thân. Toàn bộ tài sản của ông Hà Văn Thắm (trong đó bao gồm cả tài sản của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo) hiện đang thuộc diện ưu tiên cưỡng chế để thi hành án thu hồi tiền về cho Nhà nước. Tổng giá trị khoản tiền mà ông Hà Văn Thắm phải thi hành án, bồi hoàn cho Nhà nước là gần 900 tỷ đồng.

Do đó, theo Ocean Group, ngay chính Chủ Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo (ông Thắm) cũng không có quyền khởi kiện nên Người đại diện theo ủy quyền không có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án xem xét, hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Ocean Group.

Ocean Group cho rằng, căn cứ vào các văn bản hiện vẫn đang có hiệu lực pháp luật, Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo và/hoặc ông Hà Văn Thắm đều không được thực hiện quyền cổ đông Công ty. Điều đó có nghĩa rằng, Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo và/hoặc ông Hà Văn Thắm không có quyền yêu cầu Tòa án xem xét, hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Ocean Group.  

Trước đó, Chi cục thi hành án dân sự Quận Ba Đình đã có Quyết định số 35/QĐ-CCTHADA thi hành án chủ động “cấm thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/8/2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đại Dương cho đến khi có quyết định khác theo quy định của pháp luật”.

Yêu cầu của Chi cục thi hành án dân sự Quận Ba Đình xuất phát từ Quyết định đó, Tòa Ba Đình đã nhận được đơn từ Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo nộp trực tiếp tại Tòa đề nghị Tòa áp dụng các biện pháp tạm thời dừng thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Ocean Group.

Sau khi nhận các Quyết định trên, Ocean Group đã gửi đơn khiếu nại yêu cầu hủy bỏ quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp  tạm thời tới Tòa án nhân dân quận Ba Đình.

Ngày 18/10/2018, Tòa án Quận Ba Đình đã ban hành Quyết định mới thay đổi biện pháp khẩn cấp tạm thời. Theo đó, Tòa cho rằng để đảm bảo hoạt động của doanh nghiệp nên một số điều trong Nghị quyết cổ đông không cần thiết tạm dừng, nhưng vẫn yêu cầu tạm dừng các điều từ Điều 9 đến Điều 14 của Nghị quyết này.

Về tư cách khởi kiện của Hà Bảo, Tòa Ba Đình cho rằng, doanh nghiệp sau khi bị thu hồi Giấy đăng ký kinh doanh được coi là đang trong quá trình giải thể thì doanh nghiệp, người quản lý , người đại diện vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan.

Do vậy, Tòa Ba Đình cho rằng, chủ doanh nghiệp Hà Bảo do người đại diện thực hiện ủy quyền vẫn có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật (trong đó có quyền yêu cầu Tòa án thực hiện các biện pháp khẩn cấp tạm thời).

Tuy nhiên, các nội dung trong Quyết định mới nhất của Tòa Ba Đình ngày 18/10 không được Ocean Group đồng tình. Vì thế, đại diện Ocean Group vẫn tiếp tục có đơn kiến nghị đề nghị Tòa đình chỉ giải quyết vụ việc và trả lại trả lại Đơn khiếu kiện của Doanh nghiệp tư nhân Hà Bảo như đã nêu ở trên.

Tin mới lên