M&A

OGC: CEO Lò Hồng Hiệp và Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Dung mua vào gần 3 triệu cổ phiếu

(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương (Ocean Group, HoSE:OGC) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của 2 cổ đông nội bộ là Tổng giám đốc Lò Hồng Hiệp và Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Dung. Các giao dịch trên được thực hiện từ ngày 11/12/2019 đến ngày 10/1/2020 theo phương thức khớp lệnh/thỏa thuận.

OGC: CEO Lò Hồng Hiệp và Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Dung mua vào gần 3 triệu cổ phiếu

Ocean Group tăng cường thoái vốn để tập trung vào lĩnh vực chính.

Cụ thể, ông Lò Hồng Hiệp  đã hoàn tất mua vào 2 triệu cổ phiếu OGC, tương ứng 0,67% cổ phần lưu hành của công ty.

Còn Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Dung đã mua vào 970,15 nghìn cổ phiếu OGC trên tổng số 1 triệu cổ phiếu đăng ký mua. Lý do bà Dung chưa mua hết lượng đăng ký do chưa tìm được mức giá phù hợp.

Trước khi thực hiện giao dịch, ông Lò Hồng Hiệp và bà Nguyễn Thị Dung đều không nắm giữ cổ phiếu OGC.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu OGC hiện đang được giao dịch quanh vùng giá 3.500 đồng/cổ phiếu.

Về hoạt động kinh doanh, tính đến hết quý III/2019, Ocean Group báo doanh thu thuần đạt 1.009 tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ và hoàn thành 90,4% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 51,3 tỷ đồng, hoàn thành gấp 3 lần chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm (16 tỷ đồng). Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 21,7 tỷ đồng.

Sau ĐHCĐ thường niên 2019 kéo dài 19 tiếng được tổ chức hồi cuối tháng 5/2019, Ocean Group đã liên tục công bố chủ trương thoái vốn, chuyển nhượng cổ phiếu, các dự án không hiệu quả, các khoản đầu tư cổ phiếu, góp vốn tại các lĩnh vực không nằm trong hoạt động chính để tập trung trả nợ các tổ chức tín dụng, các nhà cung cấp… Đồng thời, HĐQT Ocean Group cũng ráo riết ra nghị quyết về việc thu hồi các khoản hỗ trợ vốn ngắn hạn để tập trung nguồn lực cho việc khởi động lại hoạt động đầu tư và phát triển các ngành nghề chính của tập đoàn.

Trong giai đoạn đầu của nhiệm kỳ 2019-2024, Ocean Group đã cơ cấu được khoản phải thu từ khách hàng bằng việc thu hồi công nợ đủ để mua gần 8,7 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ đại Dương (OCH), tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu OCH của OGC từ 56,5% lên 59,85%.

Tin mới lên