M&A

Olympus Capital Asia rót 20 triệu USD vào Nhựa Đồng Nai

Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai (DNP Corp) vừa ký một thỏa thuận trái phiếu chuyển đổi trị giá 20 triệu USD với công ty đầu tư Asia Environmental Partners (AEP), công ty thành viên của Olympus Capital Asia.

Olympus Capital Asia rót 20 triệu USD vào Nhựa Đồng Nai

Olympus Capital Asia rót 20 triệu USD vào Nhựa Đồng Nai.

DNP hoạt động theo mô hình công ty đầu tư, tập trung vào hai ngành kinh doanh chiến lược là nhựa và nước sạch.

DNP Water - Công ty con chuyên tập trung cho lĩnh vực nước sạch đã đầu tư và đang vận hành 17 đơn vị thành viên và liên kết, hoạt động tại 12 tỉnh, thành với tổng công suất thiết kế của các đơn vị lên tới hơn 1 triệu m3/ngày đêm, phục vụ khu vực thị trường có tới hơn 10 triệu người.

Với ngành nhựa, Công ty thông qua Nhựa Đồng Nai và Nhựa Tân Phú sở hữu hạ tầng sản xuất với tổng công suất lên tới 8.500 tấn/tháng. Công ty đang hướng tới phát triển nhựa gia dụng chất lượng cao cho thị trường Việt Nam.

Việc tiếp tục huy động thành công nguồn vốn lên tới 20 triệu USD từ một quỹ đầu tư lớn và uy tín sẽ giúp công ty cải thiện năng lực tài chính, tiếp tục đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược.

Bên cạnh đó, Olympus cam kết sẽ hỗ trợ và đồng hành với DNP để xây dựng chiến lược cho phát triển bền vững, nhanh chóng đưa vào áp dụng một số mô hình quản trị hiện đại.

Trước khi nhận khoản đầu tư từ Olympus, DNP Water cũng là công ty tư nhân đầu tiên của Việt Nam hoạt động trong ngành nước huy động được 24,9 triệu đô vốn đầu tư từ IFC – một thành viên của nhóm Ngân hàng Thế giới World Bank.

Tin mới lên