Tiêu điểm

Ông Đặng Trọng Thăng trở thành tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

(VNF) - Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình vừa bầu ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình giữ chức Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ông Đặng Trọng Thăng trở thành tân Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình

Ông Đặng Trọng Thăng chính thức giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 30/7, theo quy trình bầu cử, HĐND tỉnh Thái Bình đã miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình và miễn nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

HĐND tỉnh Thái Bình bầu ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ông Nguyễn Hồng Diên, sinh năm 1965, quê quán xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, trình độ chính trị Cao cấp, Cử nhân Lịch sử, Cử nhân Kinh tế và Tiến sĩ Quản lý hành chính công.

Ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình được các đại biểu HĐND bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016 - 2021, với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Ông Đặng Trọng Thăng sinh ngày 10/8/1960, quê quán xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, trình độ chính trị Cao cấp, trình độ chuyên môn: kỹ sư cơ khí.

Năm 2009-2010, ông Đặng Trọng Thăng là Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Thái Bình, Bí thư Thành ủy thành phố Thái Bình.

Năm 2010, ông Thăng giữ chức Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình.

Năm 2013-2015, ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thái Bình.

Ngày 25/9/2015, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ 19 nhiệm kỳ 2015-2020, Đặng Trọng Thăng được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015-2020 dưới quyền bí thư Phạm Văn Sinh.

Ngày 31/12/ 2015, tại phiên họp thứ hai kỳ họp lần thứ 11 Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 15 nhiệm kỳ 2011-2016, các đại biểu đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2011-2016 đối với ông Phạm Văn Sinh theo nguyện vọng cá nhân và bầu ông Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy làm tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kì 2011-2016.

Ngày 24/6/2016, Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa 16 nhiệm kỳ 2016-2021 kỳ họp thứ nhất đã bầu ông tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin mới lên