Tài chính

Ông Đoàn Nguyên Đức dùng 35 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai (HAG) làm tài sản thế chấp tái cơ cấu khoản vay

Ông Đoàn Nguyên Đức thế chấp cổ phiếu Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HoSE: HAG)

Ông Đoàn Nguyên Đức dùng 35 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai (HAG) làm tài sản thế chấp tái cơ cấu khoản vay

Ông Đoàn Nguyên Đức dùng 35 triệu cổ phiếu Hoàng Anh Gia Lai (HAG) làm tài sản thế chấp tái cơ cấu khoản vay.

Theo đó, ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch HĐQT Hoàng Anh Gia Lai thông báo dùng 35 triệu cổ phiếu HAG làm tài sản đảm bảo tái cơ cấu khoản vay, tỷ lệ sở hữu sẽ giảm từ 40,62% về 36,85% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 13/11 đến 12/12.

Trước đó, ông Đức vừa mua vào 50 triệu cổ phiếu HAG, giao dịch thực hiện ngày 29/10.

Trong 9 tháng, doanh thu thuần của HAG tăng đến 47% đạt 2.171 tỷ đồng. Tuy nhiên, do chi phí hoạt động lớn khiến Công ty vẫn lỗ 702 tỷ đồng, lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ là 80 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi 853 tỷ đồng.

Năm nay, HAG đặt kế hoạch doanh thu thuần ở mức 5.082 tỷ đồng và lỗ hợp nhất trước thuế 356 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã lỗ nhiều hơn con số dự kiến cho cả năm 2020. Năm 2019, công ty đã lỗ hợp nhất sau thuế gần 1.809 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/09/2020, tổng tài sản của HAG ghi nhận gần 42.078 tỷ đồng, tăng 9% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn cũng tăng 35%, lên hơn 6.186 tỷ đồng. Trong đó, phải thu về cho vay ngắn hạn chiếm 65%, ghi nhận gần 4.014 tỷ đồng (tăng 77% so với đầu năm).

Hàng tồn kho cũng tăng 16%, lên mức 2.560 tỷ đồng, chủ yếu đến từ chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang. Tại thời điểm cuối tháng 9, nợ phải trả hơn 26.346 tỷ đồng, tăng 21% so với đầu năm. Trong đó, dự nợ vay ngắn hạn gần 11.299 tỷ đồng, tăng 40% và nợ vay dài hạn hơn 15.047 tỷ đồng, tăng 10% so với mức đầu năm.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 10/11, cổ phiếu HAG giảm 40 đồng về 4.520 đồng/cổ phiếu.

Tin mới lên