Nhân vật

Ông Giang Quốc Dũng làm Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Bình Dương

(VNF) - Hiệp hội Bất động sản Bình Dương (BDR) ngày 9/9 đã tổ chức đại hội lần thứ II nhiệm kỳ 2022- 2027. Ông Giang Quốc Dũng, Phó tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC, được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội nhiệm kỳ mới.

Ông Giang Quốc Dũng làm Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Bình Dương

Ông Giang Quốc Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội BĐS Bình Dương nhiệm kỳ 2022- 2027.

Theo đại diện UBND tỉnh Bình Dương, bất động sản không chỉ là những khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư, bất động sản thực chất là tài sản trường tồn của mỗi địa phương, mỗi quốc gia. Giá trị của bất động sản phản ánh phần nào chiến lược phát triển thông minh của mỗi vùng đất, đặc biệt với những vùng đất không thực sự có nhiều ưu đãi về tự nhiên và lịch sử.

Tai đại hội, các đại biểu đã thảo luận về quy hoạch phát triển tỉnh Bình Dương và xu hướng chuyển đổi của thị trường bất động sản; công nghệ BIM trong xây dựng. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hiệp hội bất động sản Bình Dương nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 18 thành viên.

Ông Giang Quốc Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC, được bầu làm Chủ tịch Hiệp hội bất động sản Bình Dương nhiệm kỳ mới; ông Trần Khắc Thạch, Chủ tịch BDR nhiệm kỳ I được bầu làm Chủ tịch Danh dự.

Trước đó, nhiệm kỳ I, BDR có 131 hội viên, ông Trần Khắc Thạch là Chủ tịch Hiệp hội, cùng 14 ủy viên Ban Chấp hành – Ban Thường vụ.

Ban Chấp hành Hiệp hội bất động sản Bình Dương nhiệm kỳ mới đề ra nhiệm vụ: Đoàn kết cùng phát triển; chuyển đổi số bất động sản theo hướng tối ưu hóa giá trị; kiến tạo bất động sản thông minh, tuân chủ quy định pháp luật.

Theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội môi giới bất động sản Việt Nam, Bình Dương là tỉnh phát triển mạnh, thu hút đầu tư cao nhất cả nước và là thị trường bất động sản phát triển mạnh.

Tin mới lên