Tiêu điểm

Ông Hầu A Lềnh: 'Công tác nhân sự đã được làm từng bước, hết sức thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình'

(VNF) - Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII đã được Ban chấp hành Trung ương khóa XII chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng, khoa học.

Ông Hầu A Lềnh: 'Công tác nhân sự đã được làm từng bước, hết sức thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình'

Ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ông Hầu A Lềnh cho biết, theo quy định hiện hành, một trong các điều kiện để các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII tái cử là không quá 60 tuổi; Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tái cử không quá 65 tuổi.

"Sau khi có phương hướng công tác nhân sự khóa XIII, Ban chấp hành Trung ương đã thảo luận nhiều lần, tiến hành công tác nhân sự từng bước, hết sức thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình qua nhiều hội nghị", ông Hầu A Lềnh nói và khẳng định các nhân sự được giới thiệu với Đại hội XIII "cơ bản đáp ứng được tiêu chuẩn, điều kiện, có năng lực, uy tín và triển vọng".

Theo quy định hiện hành, một trong các điều kiện để các Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII tái cử là không quá 60 tuổi; Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư tái cử không quá 65 tuổi.

Trường hợp "đặc biệt" nào ngoài độ tuổi theo quy định, nhưng cần phải cơ cấu vào Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa mới thì Trung ương khóa XII xem xét, quyết định việc đề cử với Đại hội XIII.

Ông Lềnh cho hay căn cứ vào tình hình thực tiễn, một số trường hợp "đặc biệt" ngoài độ tuổi theo quy định đã được Trung ương bàn rất kỹ lưỡng và giới thiệu với Đại hội XIII xem xét, quyết định. "Các trường hợp đặc biệt đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn và có sức khỏe, năng lực công tác, có uy tín ở cương vị công tác của mình", ông Hầu A Lềnh nói.

Cũng theo ông Hầu A Lềnh, thực tiễn đất nước đặt ra yêu cầu phải có những lãnh đạo (dù đã ở ngoài độ tuổi theo quy định), vẫn tiếp tục tham gia Ban lãnh đạo khóa mới với kinh nghiệm và uy tín của mình, nên Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất lựa chọn một số trường hợp "đặc biệt" giới thiệu ra Đại hội XIII; nếu được Đại hội XIII tín nhiệm bầu thì "chúng ta sẽ có được những lãnh đạo kinh nghiệm, uy tín tiếp tục đóng góp cho đất nước".

Tin mới lên