Tài chính

Ông Hoàng Hữu Đức làm Phó tổng giám đốc HAGL Agrico

(VNF) - Ngày 8/7/2020, Công ty Cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico, HoSE: HNG) công bố nghị quyết của HĐQT, thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm mới chức vụ Kế toán trưởng và Phó tổng giám đốc công ty.

Ông Hoàng Hữu Đức làm Phó tổng giám đốc HAGL Agrico

HAGL Agrico là công ty con của Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai.

Cụ thể, ông Hoàng Hữu Đức được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc HAGL Agrico kể từ ngày 8/7/2020. Ông Nguyễn Hoàng Phi, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng thay cho ông Phạm Xuân Hòa. Trước đó ông Hòa đã có đơn từ nhiệm và được HĐQT thông qua kể từ ngày 15/7/2020. 

Cuối tháng 6 vừa qua, HAGL Agrico cũng đã nhất trí thông qua việc bầu ông Đoàn Nguyên Đức làm Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025, ông Đỗ Xuân Diện làm Phó chủ thích HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban lãnh đạo công ty này cũng thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là đơn vị cung cấp dịch vụ soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 cho HAGL Agrico.

Ngoài ra, mức lương của các thành viên HĐQT, ban kiểm soát và ban thư ký năm 2020 của công ty này cũng được thông qua như sau:

Thành viên HĐQT

-  Chủ tịch HĐQT: 13 triệu đồng/tháng 

-  Phó Chủ tịch HĐQT: 12 triệu đồng/tháng 

-  Thành viên HĐQT: 10 triệu đồng/người/tháng 

Ban kiểm soát

-  Trưởng Ban kiểm soát: 8 triệu đồng/tháng 

-  Thành viên Ban kiểm soát: 6 triệu đồng/người/tháng

Ban thư Ký: 5 triệu đồng/người/tháng 

Về kết quả kinh doanh năm 2019 được báo cáo tại ĐHCĐ thường niên cuối tháng 6 vừa qua, HAGL Agrico ghi nhận doanh thu thuần năm 2019 đạt 1.811 tỷ đồng, ghi nhận khoản lỗ sau thuế lên tới 2.444 tỷ đồng.

HAGL Agrico đã ghi nhận lỗ sau thuế liên tiếp từ quý III/2018 tới quý IV/2019. Tới quý I/2020 công ty này mới có lãi sau thuế đạt 27 tỷ đồng.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch sản xuất và kinh doanh năm 2020, trong đó doanh thu thuần mục tiêu dự kiến là 4.307 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế mục tiêu kỳ vọng đạt 566 tỷ đồng. HAGL Agrico định hướng hoạt động trong năm 2020 là duy trì chăm sóc diện tích cây ăn trái đang có, dự kiến mở rộng quy mô trồng chuối lên 15.000 ha trong tương lai và duy trì chăm sóc vườn cây cao su.

Công ty Cổ phần Nông nghiệp quốc tế Hoàng Anh Gia Lai được thành lập vào năm 2010 khi Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (công ty mẹ) thực hiện tái cấu trúc tập đoàn. Công ty hiện đang hoạt động với các sản phẩm chủ lực là cao su và cây ăn trái. Cổ phiếu HNG của công ty này được niêm yết trên sàn HoSE từ tháng 7/2015, hiện đang được giao dịch ở quanh mức 15.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa của HAGL Agrico hiện vào khoảng 17.000 tỷ đồng.

Tin mới lên